เมืองนราฯ งัดกลยุทธ เปิดTK PARK บริการฉีดวัคซีน ให้ประชาชมครอบคลุมทุกกลุ่ม ด้านรองผู้ว่า ยัน ศบค.จว.พิจารณาเปิดเรียนออนไซด์ แล้ว

0
195

ที่ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส (TK Park NARATHIWAS) อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมด้วย นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ร่วมกิจกรรมฯ

ทางด้าน นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และผู้นำศาสนา ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต และถ้าฉีดวัคซีนเกินร้อยละ ๗๐ ของประชากร จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ จากการร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาส มีความครอบคลุมเพียงร้อยละ ๔๖.๐๗ จากเป้าหมายความครอบคลุมร้อยละ ๗๐ ของประชากร

ดังนั้น การออกหน่วยบริการเชิงรุกเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่และชุมชนต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส จะช่วยเพิ่มความครอบคลุมของการรับวัคซีนและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างเช่นวันนี้ ทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส (TK Park NARATHIWAS) ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.00-15.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสได้เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อาทิ บริเวณหน้าอาคารบิ๊กซีจังหวัดนราธิวาส และที่อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส (TK Park NARATHIWAS)

จังหวัดนราธิวาส จะมีการ KICK OFF เคาะประตูฉีดวัคซีนเชิงรุก ตามบ้าน ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 3-10 พ.ย.2564 โดยขับเคลื่อนตามมาตรการ RECHECK VACCINE 770 7 วัน 77 ตำบล ครอบคลุม 70% โดยใช้รูปแบบ 3 ประสาน ศ คือผู้นำศาสนา ป ปกครอง และ ส สาธารณสุข และ อสม.อาสมัครประจำหมู่บ้าน บูรณาการทำงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับการรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน สร้างความตื่นตัวในการฉีดวัคซีน สร้างความเชื่อมั่น เพื่งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการเจ็บ และเสียชีวิต และหากบ้านใหนฉีดวัคซันครบในครอบครัว จะมีการติดสติ้กเกอร์ที่บ้าน เพื่อการันตีว่า “บ้านนี้ฉีดวัคซีนครบแล้ว ร่วมปกป้องคนนราด้วยวัคซีน”

ด้านนายไพโรจน์ สุจริตงาม รักษาราชการผู้ว่าราชการนราธิวาส กล่าวถึงความคืบหน้า การฉีดวัคซีน ขณะนี้ภาครวมมีความคืบหน้า แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ หมู่บ้านตำบล ยังไม่ถึง 47 เปอร์เซ็นต์ อนึ่งเพราะบางคน เสพสื่อโชเชี่ยน หรือเฟสนิวส์ และความเชื่อในรูปแบบเก่า คือ ฉีดวัคซีนแล้วอ้างว่าบาป ซึ่งยืนยันว่า ทางจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด ได้สื่อสารทำความเข้าใจรณรงค์การฉีดวัคซีนแล้ว และจะประสานความร่วมมือกับผู้นำศาสนาให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ยังไม่กล้าจะฉีดวัดซีน ให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนให้ทุกฝ่ายที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสมฬ หรือจิตอาสาอื่นๆมา ร่วมช่วยกันและเชื่อว่าจะสามารถให้ประชาชนฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำ 75 เปอร์เซ็น

ส่วนการเปิกการเรียนการสอน ทุกแห่งเปิดทำการสอนปกติแต่เป็นระบบออนไลน์ ในส่วนการเปิดออนไซด์ ใช้พื้นที่โรงเรียนปกติ ขณะนี้ มีโรงเรียน 5 โรง คือพื้นที่รือเสาะ 4 แห่ง แว้ง 1 แห่ง ได้นำเรื่องพิจารณา ในขั้นตอน ศบค.จังหวัดนราธิวาส แล้วเนื่องจากพื้นที่และโรงเรียนที่ดังกล่าว มีข้อมูลการฉีดวัคซีน เกือบ 100 เปอร์เซ็น นายไพโรจน์ กล่าว

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส