ปัตตานี – จัดพิธีวางดินพระราชทาน ให้แก่ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

0
204


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 .ที่กูโบร์โต๊ะอาเยาะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี พลตำรวจตรีนรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพ นายอุทัย เบญจสมัย ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี บุตรหลาน และเครือญาติ เข้าร่วมในพิธี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพ นายอุทัย เบญจสมัย ต.ช.,ต.ม.ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้

สำหรับประวัติ นายอุทัย เบญจสมัย เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2474 ณ จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสะบารัง ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี ระดับอุดมศึกษาจากวิทยาลัยครูยะลาและเข้ารับราชการเป็นครูสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จนเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี ขณะรับราชการครู ได้สร้างคุณงามความดีอบรมสั่งสอนลูกหลานและศิษย์ จนเป็นที่รักและเคารพของทุกคน จนกระทั่งเสียชีวิตด้วยความชรา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สิริอายุรวม 90 ปี


ภาพ/ข่าว เพชรน้อย ส.ปชส.ปัตตานี