ผบ.ทบ. ลงติดตามการจัดตั้ง ศบค.สน.ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
231

วันที่ 2 พ.ย. 2564 ที่  ห้องประชุม กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประชุมการจัดตั้ง สำนักงาน ศบค.ส่วนหน้า ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย โดยมี พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้บรรยาสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทาง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่  ตั้งแต่การสกัดกั้นบุคคลเข้า – ออก ตามแนวชายแดน ทั้งถูก
กฎหมาย และผิดกฎหมาย การคัดกรองบุคคลที่จะผ่านเข้า – ออก
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีนการสนับสนุนและการช่วยเหลือบุคลากร ทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่
อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหา ของ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังได้ลงมาตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อช่วง กลางเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา  ทำให้ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ มียอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 400-500 คน โดยได้เร่งระดมฉีดวัคซีน ให้ได้ครอบคลุม 70% โดยเร็ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
พลเอกณรงค์พันธ์  จิตรแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การลงมาครั้งนี้ มาในฐานะเป็นผู้กำกับดูแล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงาน ของ “ศบค.ส่วนหน้า” ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่  และมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของประเทศ  มาเพื่อยืนยันการสนับสนุน การทำงานร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ส่วนหน้า ที่ทางรัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพบก โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะทำหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนการปฎิบัติงาน บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเรื่องสำคัญ คือการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในเรื่องการฉีดวัคซีน ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ กองทัพพร้อมสนับสนุนทุกอย่างทั้งสรรพกำลัง ทั้งยุทโธปกรณ์ และกำลังพลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองเชิงรุก และต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครบตามเป้าหมาย 70% ให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ยังโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ค่ายลพบุรีราเมศวร์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15  ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาต่อไป