UNDP เปิดโอกาสเยาวชน ร่วมประชันไอเดียออกแบบนวัตกรรมชุมชน ยกระดับตลาดสดเทศบาลวิถีใหม่ ใน FOOD SYSTEM HEROES 2021

0
339
  โครงการ Food System Heroes เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนวัตกรรมทางสังคมที่นำโดยเยาวชนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและตลาดสด เพื่อพลิกโฉมตลาดท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ที่ทันสมัย จัดโดยมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital 4peace Foundation) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  ด้วยความร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส
ในเวทีการประชันไอเดียในครั้งนี้มีน้องๆร่วมเสนอนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบอาหารและตลาดสดเทศบาลเมืองทั้ง 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งหมดจำนวน 9 ทีม โดยจะมีผู้ชนะจังหวัดละ 1 ทีมที่จะได้รับเงินรางวัลเป็นการสนับสนุนต่อยอดไอเดียทดลองทำนวัตกรรมตามที่ได้ลองออกแบบไว้ ซึ่งเวทีนี้จัดขึ้นที่ TK Park อุทยานการเรียนรู้ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา

Mr.Renaul Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) กล่าวว่า “… ในช่วงที่น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่สำรวจตลาดสด ผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดยะลา และได้เดินดูตลาดนัดด้วยตนเองเช่นกัน ผมได้มองเห็นและสัมผัสถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ว่าเป็นอย่างไร เรื่องของระบบอาหาร (Food System) นั้นเป็นปัญหาระดับโลกที่โยงใยเกี่ยวข้องมาถึงระดับท้องถิ่น การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ได้สร้างผลกระทบต่อระบบอาหาร ทำให้เรามองเห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม
มะรูฟ เจะบือราเฮง ผู้อำนวยการมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า “วันนี้ เราให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนหรือในเมืองของเราให้ดียิ่งขึ้น และไม่ใ่ช่เพียงเราคนเดียวที่ลงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราจะทำงานร่วมกับ UNDP หน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่เป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพให้น้อง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ อย่าง สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยอย่าง ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab และภาคเอกชนในเรื่องของการลงทุนที่จะทำให้การแก้ปัญหาจากไอเดียที่มาได้นั้นไปต่อได้ในอนาคต”
นางสาวแวฟารีดา จิ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Food System Heroes จาก ทีม NWD จังหวัดปัตตานีกล่าวว่า “จากหลาย ๆ ทีมในจังหวัดปัตตานี สู่ 3 ทีมสุดท้าย เพื่อหานวัตกรรมที่เป็นที่ 1 ถึงวันนี้ ถึงแม้ว่า NWD จะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในการแข่งขัน แต่พวกเราสามารถก้าวข้ามกับคำว่าทำไม่ได้ มานำเสนอนวัตกรรมที่อยากแก้ปัญหาและชนะใจตัวเองไปแล้ว ดีใจที่ได้เข้าร่วมการหานวัตกรรมการแก้ปัญหาให้พ่อค้าแม่ค้า และได้ความรู้มากมายจากโครงการตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา มันเป็นความท้าทายความคิดสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเรา ขอบคุณโครงการ ขอบคุณพี่ ๆ สตาฟที่น่ารักและดูแลพวกเราเป็นอย่างดี เกลาแล้วเกลาอีก เมนเทอร์ทีมที่เปรีบเสมือนเป็นผู้แข่งขันอีกคนซึ่งทุ่มเทมาก ขอบคุณทีมพี่ ๆ น้องๆทีมอื่น ๆ ที่มีโอกาสได้รู้จักกัน ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่พวกเราก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้ ช่วยเหลือกันและกันฟอร์มเป็น NWD จนถึงวันแข่งขัน และคงจะไปต่ออีกในสนามต่อไป ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ ถ้าโอกาสไม่ได้มาหาเรา เราก็ต้องพุ่งหาโอกาส ตราบเท่าที่ยังมีไฟในการทำ”