นราธิวาส – รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะปรับปรุงศาลาหลวงพ่อดำ

0
73

ที่วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะปรับปรุงศาลาหลวงพ่อดำ ภายในวัดทรายขาว โดยมีพระครูรัตนจันทะประโชติ เจ้าคณะตำบลไพรวัน เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน


โอกาสนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนถวายผ้าไตรจีวร เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายต้นผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อด้วยคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมกันกล่าวคำอนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธีการ
การจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทางวัดทรายขาวมีการบูรณะปรับปรุงศาลาหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดทรายขาว และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันศาลาหลวงพ่อดำได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการและพุทธบริษัทวัดทรายขาวจึงจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะปรับปรุงศาลาหลวงพ่อดำ โดยใช้งบประมาณในการบูรณะปรับปรุง จำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าจะนำไปบูรณะปรับปรุงศาลาหลวงพ่อดำ ภายในวัดทรายขาวต่อไป โดยมียอดเงินทำบุญจากพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จำนวน 1,623,600 บาท


จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมกำแพงและซุ้มประตูวัดลำภู พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม สักการะพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อแก้ว ธัมมโชโต และพบปะประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น