ปัตตานี- ๑๒๗ ปี วิ่งท้องที่สมทบทุนสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างความรักความสมัคคี

0
78
ปัตตานี- ๑๒๗ ปี วิ่งท้องที่สมทบทุนสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างความรักความสมัคคี

ปัตตานี- ๑๒๗ ปี วิ่งท้องที่สมทบทุนสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างความรักความสมัคคี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ๑๒๗ ปี วิ่งท้องที่ปัตตานี เพื่อหารายได้สมทบทุนดำเนินกิจกรรมของสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี โดยมีท่าน และ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ 12 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

นายบาฮารุดดีน ยูโซ๊ะ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี กล่าวว่ากิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล “๑๒๗ ปี วิ่งท้องที่ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนกิจกรรมของสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี ส่งเสริมให้สมาชิกให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ให้มีความรักความสมัคคี ทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  โดยระบบการวิ่ง วิ่งแบบฟันรัน มีระยะทาง 6,7 กิโลเมตร เส้นทางจุดสตาร์ทจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผ่านสวนสมเด็จ สวนเจ้าสมุทร และกลับมาที่ จุดสตาร์ท

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการหยิบฉลากจับรางวัลอีกมากมายอาทิเช่นรถจักรยานยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าและจักรยานอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น