นครศรีธรรมราช- สิชลต้นแบบ รพ.พึ่งตนเอง เพิ่มรักษาโรคเฉพาะทางอำนวยความสะดวกสร้างรายได้

0
50

นครศรีธรรมราช- สิชลต้นแบบ รพ.พึ่งตนเอง เพิ่มรักษาโรคเฉพาะทางอำนวยความสะดวกสร้างรายได้

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นแบบโรงพยาบาลพึ่งพาตนเอง จัดบริการรักษาโรคเฉพาะทาง  เตียงพิเศษหลายระดับสร้างรายได้เข้าโรงพยาบาล ลดภาระค่าเดินทาง ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่

วันที่ 5 พฤศจิกายน ที่โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ว่า ขอชื่นชมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสิชล ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดใช้พื้นที่ที่มีอยู่เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสะดวกสบาย (Comfortable hospital) และสร้างรายได้เข้าสู่โรงพยาบาล อาทิ

บริการเตียงพิเศษหลายระดับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประมาณ 150 เตียงบริการห้องพักสำหรับญาติ ให้การรักษาในหลายกลุ่มโรคเฉพาะทาง อาทิ จักษุ ทันตกรรม รังสีวินิจฉัย เวชกรรมฟื้นฟู ไตเทียม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาและลดความแออัด ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ เช่น ไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่มีระยะห่าง ประมาณ 74 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิชล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 300 เตียงให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในเขตอำเภอสิชล และในเขตรอยต่ออำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

แสดงความคิดเห็น