ศชต.แถลงจับยาไอซ์ 1,000 กิโลกรัม พร้อมผู้ต้องหา ของกลางอื้อ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท!!!

0
254

วันนี้ 15 ส.ค.64 ที่ลานด้านหน้า ศูนย์ปฎิบัติการณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อ.เมือง จ.ยะลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 พล.ต.ท.ดํารัส วิริยะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ. 9นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา, นายพงศธร ธรรมชาติ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 9 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ศชต. ได้ร่วมแถลงข่าว การจับกุม ยาเสพติด ยาไอซ์ น้ําหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม พร้อมผู้ต้องหา 5 ราย มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท และของกลางหลายรายการ

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายรัฐบาลให้มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นวาระ แห่งชาติ ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งแพร่ระบาด เป็นจุดพักยาและเป็น เส้นทางลําเลียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ทาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกอ.รมน.ภาค 4 และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ได้ระดมสรรพกําลังเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจัง ได้ร่วมกันจับกุม1.นายอับดุลรอมันหรือมังเจ๊ะแล๊ะ อายุ 40 ปี ที่อยู่ 139/5 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 2. นายยาฮารี หรือ ยี เจ๊ะฮะ อายุ 33 ปี ที่อยู่ 11/1 ม.1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จว.นราธิวาส ) 3. นายซุลกิฟลี เจ๊ะเง๊าะ อายุ 34 ปี ที่อยู่ 245/4 ม.2 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 4. นายกูอาฟิส ต่วนสะมะแอ อายุ 25 ปี ที่อยู่ 345/1 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จว.นราธิวาส 5.นายอาดินนันท์ เจ๊ะมิ อายุ 25ปี ที่อยู่ 35ม.3 ต.เกาะสะทอ้น อ.ตากใบ จว.นราธิวาส พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ น้ําหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม รถยนต์บรรทุกสิบล้อ อีซูซุ ทะเบียน71 1374 เพชรบุรี จํานวน 1 คัน รถยนต์กระบะ อีซูซุ ทะเบียน 3 ฒฌ 8363 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน รถยนต์กระบะนิสสัน ทะเบียน บท 8562 ปัตตานี จํานวน 1 คัน .โทรศัพท์มือถือ 7เครื่อง โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) ไว้ในครอบครองเพอื่จําหน่ายโดยผิดกฏหมาย

เหตุเกิดที่ ริมถนนสายเอเชีย (บริเวณหน้าบริษัทอนันต์มอเตอร์เชลส์) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 02.30 น. (จุดเกิด เหตที่ 1)และบริเวณภายในปั้มน้ํามันปตท.ริมถนนสายเอเชีย ม.2ต.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 02.40น.(จุดเกิดเหตุที่ 2 ) และ บริเวณข้างประตูน้ําริมถนนเลียบคลองมูโน๊ะ ม. 5ต.พร่อน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ21.51น. (จุดเกิดเหตุที่ 3) ต่อเนื่องกัน

พฤติการณ์ในการจับกุม สืบเนื่องจากเมอื่ วันที่ 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.สส.2 บก.สส.จชต.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการสืบสวนตดิตามจับกุมเครือขา่ย นักค้ายาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักลอบลําเลียงยาเสพติด ชนิดยาบ้าและไอซ์ จากพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง เพื่อส่งจําหน่ายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้พร้อมของกลางยาเสพติดชนิดยาบ้า จํานวน 2,018,000 เม็ด เหตุเกิดที่ด่านตรวจเกาะหม้อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จว.ปตัตานี หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทําการสืบสวนขยายผลเพื่อทําลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด เครือข่ายดังกล่าวและสามารถจับกุมบุคคลในเครือข่ายมาโดยต่อเนอื่ง ต่อมาก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ ร่วมกันสืบสวนทราบว่ามีนักค้ายาเสพติดเครือข่ายดังกลา่วซึ่งเป็นคนพื้นที่จว.นราธิวาส ไดร่วมกันลักลอบลําเลียงยาเสพติดชนิดไอซ์จากพื้นที่ภาคกลาง เพื่อส่งให้เครือในพื้นที่ จว.นราธิวาสและประเทศเพอื่นบ้าน จึงได้ร่วมประชุมวางแผนติดตามจับกุมกระทั่ง สามารถจับกุมเครือข่ายนี้ได้ ในการนี้ได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิด เพื่อดําเนินการตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 คิดเป็นมูลค่า จํานวน 11 รายการ ประมาณ 8,000,000 บาท และจะได้สืบสวนขยายผลติดตามยึดทรัพย์ ของผู้ต้องหา และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฏหมายกับเครือข่ายที่รว่ม กระทําผิดและยังไม่ถูกจับกุมต่อไป

ูมูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา