ศาลเยาวชนและครอบครัวนราธิวาส จัดกิจกรรม “ศาลเยาวชนสัมพันธ์สัญจร” ให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

0
551

ศาลเยาวชนและครอบครัวนราธิวาส จัดกิจกรรม “ศาลเยาวชนสัมพันธ์สัญจร” ให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะทีมงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการ “ศาลเยาวชนสัมพันธ์สัญจร” ณ ลานรวมใจรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์ จำนวน 100 คน โดยมีนางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานในพิธี และนายอุทัย สุวรรณลี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน

พร้อมทั้งนายทวีศักดิ์ ดาโอ๊ะ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวกับการไกล่เกลี่ย” นายสุรศักดิ์ อุทัยเลิศ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้บรรยายเรื่อง “ครอบครัวอบอุ่น”

และนายพันธ์ บุญช่วย ได้บรรยายเรื่อง “การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา” และได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ภาพ/ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใจ้ จ.นราธิวาส