ขนส่งยะลา- เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ

0
462
ขนส่งยะลา- เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ

ขนส่งยะลา- เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 4 กย.62 ที่โรงเรียนรัชตะวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงเรียนรัชตะวิทยา เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างวินัยจราจรให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจรเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 300 คนเข้าร่วม


นายอดุลย์ หะยีสะ นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่งยะลา กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ ยังคงมีสถิติสูงอย่างน่าเป็นห่วงในช่วงที่ได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียทางร่างกายชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่ขาดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีการเสพของมึนเมาในขณะขับรถ ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถอย่างประมาท ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขาดความระมัดระวังเท่าที่ควรการเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ถูกต้อง ควรที่จะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในขณะที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนอย่างคำที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก


ในเรื่องดังกล่าวนั้น ทางกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จึงได้จัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ใช้เวลาอบรมภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมงโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาและบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดยะลามาร่วมให้ความรู้

มูกะตา/ยะลา/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี