ปัตตานี- รองปลัดอุดมศึกษาฯ เปิดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมชายแดนใต้ “Southernmost Technology and Innovation Festival”

0
140

ปัตตานี- รองปลัดอุดมศึกษาฯ เปิดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมชายแดนใต้  “Southernmost Technology and Innovation Festival”    

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 กย. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี​ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ “Southernmost Technology and Innovation Festival” ครั้งที่ 2​ โดยมี​นายไกรศร​ วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี​ นายอิสระ​ ละอองสกุล​  ผู้ช่วยเลขาธิการ​ ศอ.บต.​ นายวิเชียร​ สุขสร้อย​ รองผู้อำนวยการด้านเศรฐกิจและสังคม​ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ​ นักธุรกิจ​ ผู้ประกอบการในพื้นที่​  พร้อมนิสิต​ นักศึกษา​ เข้าร่วมกว่า 500 คน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)  จัดให้มีกิจกรรม“Southernmost Technology and Innovation Festival” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่าได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต-นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นจำนวน มากกว่า 500 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ ประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรม และงานสัมมนาด้านวิชาการที่สอดคล้องสำหรับการประยุกต์นวัตกรรม เพื่อปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวความคิด “Groom Grant Growth”โดยภายในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย การเสวนา และการสัมมนาด้านวิชาการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “Groom Grant Growth”อาทิ การแนะนำกลไกการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ มีการบรรยายด้านนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้นและกิจกรรมบูธนิทรรศการ ของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 10 ราย​ กิจกรรม Workshop สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนวัตกรรม​ นิทรรศการของหน่วยงาน ศอ.บต. และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนกว่า 30 คูหา..

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น