นราธิวาส- จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ปล่อยปลา 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

0
40

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน และปล่อยปลา 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันนี้ 12 ก.ค.. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนา”ลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน หมู่ที่ 6 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


โดยในพิธีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีฯร่วมปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับบรรยากาศกิจกรรม ”จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร” ในวันนี้ ( 12.ส.ค.62 ) คณะจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะและปรับสภาพภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน นอกจากนี้คณะจิตอาสาได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500,000 ตัว อาทิ ปลานิล ปลาตะเพียนและปลาสุลต่าน คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำให้คงอยู่สืบไป

ข่าว.ทีมงานแอดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น