ชายแดนใต้-ชาวมุสลิมนับพันร่วมละหมาดกลางสนามท่ามกลางสายฝนเนื่องในวันรายออีดิลอัฎฮา

0
672

วันนี้ 11 สิงหาคม เวลา 07.30 น. ที่บริเวณโครงการมะดีนะตุสสลาม(ปัตตานีจายา) ต.บานา อ.เมืองจ.ปัตตานี ได้มีการจัดพิธีละหมาดเนื่องในวันรายอ อีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ขึ้น โดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นับถือ ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีกว่า 3 พันคน

ขณะที่จ.นราธิวาส
“วันนอร์” พร้อมแกนนำพรรคประชาชาติ ร่วมกล่าว “ตักบีร” สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เนื่องในโอกาสวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮาที่มัสยิดโบราณ 300 ปี

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยแกนนำพรรคและตัวแทนผู้นำศาสนา นักเรียน เยาวชน ร่วมกันกล่าว “ตักบีร” ที่มัสยิดวาดิลฮูเซ็น อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (มัสยิดโบราณ 300 ปี) เนื่องในโอกาสวันฮารีรายาอิดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นการสรรเสริญต่อเอกองค์อัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า โดยในช่วงเช้าของวันอิดิ้ลอัฎฮา มัสยิดทุกแห่งทั่วประเทศไทยจะทำการกล่าวตักบีรเช่นนี้ ก่อนจะเริ่มการละหมาด และการเชือดสัตว์พลีทาน หรือการทำกุรบาน เพื่อแบ่งปันเนื้อแก่ผู้ยากไร้ และผู้มีคุณสมบัติตามหลักศาสนา

วันอิดิ้ลอัฎฮาคือหนึ่งในสองวันตรุษของอิสลาม ถือเป็นวันสิ้นสุดการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จะร่วมกันเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วโลก เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความเสียสละของพระศาสดาอิบรอฮีม ศาสดาองค์ที่ 6 ของอิสลาม ซึ่งพิธีฮัจย์ได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยของท่าน เมื่อ 1,900 ปีก่อนคริสตกาล หรือราว 3,919 ปีมาแล้ว พิธีฮัจย์จึงถือเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติที่ยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้