องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ปัตตานี

0
755

องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ .ปัตตานี

วันที่ 18 กคนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี พร้อมกับนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยวัดสารวัน(เดิมชื่อวันลูตง) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่26 สิงหาคม2445 (..121) ปัจจุบันชาวบ้านใช้ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่าง ๆ

โอกาสนี้ องคมนตรีได้พบปะซักถามชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสถึงความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อราษฎรซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกคนในครั้งนี้

จากนั้น องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเมื่อเดือนกันยายน 2561 ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมวัดสารวันแห่งนี้ และรับทราบปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เจือปนของน้ำกร่อยและน้ำเป็นสนิม ซึ่งต่อมากรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้สามารถช่วยเหลือราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจำนวน 315 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและยังสามารถช่วยเหลือโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้มีน้ำใช้เพื่อกิจกรรมภายในฟาร์มฯ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี  

ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 . เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วัดสารวันบ้านสารวันตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวให้การต้อนรับซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เช่นการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเลี้ยงเป็ดชวาการเลี้ยงปลาการปลูกพืชผักผลไม้การปลูกอ้อยการเพาะเห็ดการทำข้าวกล้องและยังรับจ้างสีข้าวให้กับชาวบ้านทั่วไปฯลฯ ทั้งเพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้จากการจ้างงานรวมทั้งมีความรู้ในการทำเกษตรที่ถูกต้องโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีสมาชิกรวม 46 คนมีรายได้ตามอัตราจ้างคนละ 4,500 บาทต่อเดือน

 จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 . เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ ณ บ้านบาเลาะตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีพร้อมกับซักถามชีวิตความเป็นอยู่สมาชิกในครอบครัเวของลุงวาเด็งด้วย.