รองนายกเล็กเมืองปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
72

วันที่ 28 มิถุนายน  นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี มอบหมายให้นายบุญสงวน ก่อเกียรติพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพนักงานเทศบาลและ อสม.ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

แสดงความคิดเห็น