ยะลา- อธิการบดี มรย. แนะรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาจชต. อาวุธที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กองกำลัง ยุทโธปกรณ์ แต่อาวุธสำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา

0
150

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา แนะรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาภาคใต้ อาวุธที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของกองกำลังหรือยุทโธปกรณ์ อาวุธที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการศึกษา
เมื่อเร็วๆนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปิดเผยว่าวันนี้สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่าก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับหนึ่ง เริ่มที่จะคลี่คลายในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่พึงพอใจนัก ตนคิดว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้อาวุธที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของกองกำลังหรือยุทโธปกรณ์ต่างๆในเชิงการป้องกันในการแก้ปัญหาตรงนี้ แต่อาวุธที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการศึกษา เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อมองกลับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ต่ำที่สุดในประเทศไทยนี่คือยาขม นี่คือโจทย์หนักของพื้นที่ตราบใดที่เด็กๆ พี่น้องประชาชน ของเรายังได้รับการศึกษาไม่เต็มที่แล้วก็ไม่มีคุณภาพพอทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ที่สำคัญที่สุด ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างและทำลายสิ่งต่างๆฉะนั้นรัฐบาลควรให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา วิธีการพัฒนาด้านการศึกษาของรัฐบาล ด้วยพระมารมีและพระเมตตาของในหลวงราชการที่ 10 พระองค์ได้มอบหมายให้ราชภัฎยะลา ราชภัฎทั้ง 31 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการใน 2 เรื่องแรกคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตรงกับปัญหาของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นที่ 2 คือเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ในสวนของราชภัฎยะลาก็ได้ดำเนินการ หลักสำคัญที่สุดคงไม่ไปพัฒนาที่กลางน้ำหรือปลายน้ำแต่ต้องพัฒนาต้นน้ำคือเด็กเล็กๆทำอย่างไรให้เด็กเล็กๆเข้าใจและมีคุณภาพ มิติของสังคม

มิติทุกมิติเพื่อเป็นฐานทัพ ฐานกำลังต่อไปในอนาคตปูพื้นฐานจากเด็กเล็กๆ การทุ่มเทสรรพกำลังต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษารัฐบาลควรจะทำอย่างยิ่ง
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ยังเผยอีกว่าปัญหาการศึกษารัฐบาลควรรีบแก้ไขโดยพื้นที่ โดยบริบทเรื่องของโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลาม(สช.)ความจริงเขามีศักยภาพกระบวนการต่างๆรัฐบาลควรจะมีความจริงจัง จริงใจในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นกลุ่มหลักคือกลุ่มของ สช.ควรจะหันมาให้ความสำคัญสูงสุดในพื้นที่ เพราะว่าเท่าที่ดูสัดส่วนนักเรียนทุกระดับจะอยู่ที่ สช. รัฐบาลควรโฟกัสที่ สช.แล้วมานั่งหารือกันโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้จะสามารถยกระดับการศึกษาของพื้นที่ได้ ให้มองไปที่พื้นฐานเด็กเล็กๆและ สช.อยากให้รัฐบาลดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น