นราธิวาส​- จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน​

0
338

    วันที่ 30 พ.ค. 62 ที่หอประชุม อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าและเด็กยากจน จำนวน 475รายโดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยาลา​ ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ พ.ต.อ.ดุลยามาน แยนา ผู้ กำกับการ สภ.ยี่งอ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นราธิวาส ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน

สำหรับโครงการมอบทุนเด็กกำพร้าสู่วันอีดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ภายใต้โครงการ รินน้ำใจ ซับน้ำตา สู่น้องกำพร้าในวันอีดิลฟิตรีให้ ครั้งที่ 5 ปีที่ 3โดยอำเภอยี่งอ ได้กาหนดจัดกิจกรรมมอบทนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 475 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 475,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 475 คน ประกอบด้วยตำบลยี่งอ 80 คน ตำบลจอเบาะ 83 คน ตำบลตะปอเยาะ 100 คน ตำบลลุโบะบายะ 55 คน ตาบลลุโบะบือซา 61 คน และตาบลละหาร 96 คน

ซึ่งมีเด็กนับถือศาสนาพุทธ 7 คน และเด็กนับถือศาสนาอิสลาม 468 คน โดยได้รับการสนับสนุนทุน จากหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งในและนอกพื้นที่อีกด้วย
และที่อ.เจาะไอร้อง​ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า ตามโครงการ “เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่จำนวน280คน


ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า ตามโครงการ “เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่เด็กกำพร้า” ครั้งที่  5 ประจำปี  62
โดยมี นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง ตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน หน่วยกำลังในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบริจาคและร่วมมอบทุนในครั้งนี้


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กกำพร้า โดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่บิดาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิต ทำให้เด็กกำพร้าเหล่านี้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาเสื้อผ้าและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ในการฉลองรับวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี(ฮารีรายอ) ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ และสวยงาม ตลอดจนเป็นการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูลตามนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน (นราแบ่งปัน) โดยเด็กกำพร้าบิดา ซึ่งมารับทุนในวันนี้ มีอายุตั้งแต่ 13 ปีลงมา จำนวน 280 คน แยกเป็นตำบลบูกิต 85 คน ตำบลมะรือโบออก 85 คน และตำบลจวบ 110 คน

ข่าว/กรียา​ เต๊ะตานี​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส