2 แชะ อัตลักษณ์ พื้นที่ชายแดนใต้ ลงทะเบียนSIM มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง

0
676

เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 น. ที่ กองอำนวยการความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พันเอกธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จชต.ในห้วงที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุรุนแรง มักจะใช้ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นสัญญาณในการจุดชนวนระเบิด ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทางควบคุมซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต.
พันเอกธนาวีร์ เผยต่อว่าการดำเนินการ สำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนซิมการ์ดที่เรียกว่า “2 แชะ อัตลักษณ์”ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของชื่อไม่ทราบทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ทุกรายทั่วประเทศ ปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบนี้ มิใช่ใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่ จชต. เท่านั้น สำหรับในส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ โดยผ่านจุดให้บริการเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผ่านแอพพลิเคชั่น “2 แชะ อัตลักษณ์”โดย USERซึ่งเป็นจุดให้บริการย่อยทั้งระบบจดทะเบียน และระบบเติมเงินโดยดำเนินการดังนี้
1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่และใช้งานในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ต้องไปแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียน ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจัดตั้งเป็นจุดให้บริการย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2562ทั้งนี้ หากเลยห้วงเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ดดังกล่าวในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้
2. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่นอกพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา หากมีความประสงค์จะใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา จะต้องลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไปกรณีไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่สามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวมาใช้งานในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้ จนกว่าจะมีการลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ให้ถูกต้อง


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจุดให้บริการย่อยของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายที่มีสัญลักษณ์ “2 แชะ อัตลักษณ์”ได้ตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.- 31 ต.ค. 2562 เพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่ท่านไม่ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด ท่านก็จะต้องมีความผิดไปด้วยในฐานะเจ้าของชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดใช้

พันเอกธนาวีร์ ยังเผยว่าทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้เข้าถึงการให้บริการโดยง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจุดให้บริการย่อยจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จชต. หรือที่เรียกว่า USER ผ่านแอพพลิเคชั่น “2 แชะ อัตลักษณ์” ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยท่านสามารถเข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการย่อย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา