กอ.รมน.ร่วมมือห้างแว่นท็อปเจริญ คืนความสุข ตัดแว่นใหม่ฟรี ให้กับประชาชนชายแดนใต้

0
593

เมื่อวานนี่​ ที่ ห้องสโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

โดยมี นายบุญส่ง ไตรถูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษห้างแว่นท็อปเจริญ นายณัฏร์พัชร์ ธรรมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือเจ้าหน้าที่ทหาร ทีมหมอสายตา และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมประชาชนที่มารับบริการ จำนวนกว่า 500 คน

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทางด้านสาธารณสุข และด้านสังคมสงเคราะห์ดังกล่าวมาจัดตั้ง “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชาวแดนใต้” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และมีปัญหา ทางด้านสายตา ผู้ประสบปัญหาและผู้สูญเสียในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนขึ้น สามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้ อีกทั้งไม่เป็นภาระ ของตนเองและสังคม เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาและมีฐานะยากจน ได้รับการตรวจวัดสายตาและได้รับแว่นตาฟรีมีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ผ่านการดำเนินงานของทีมหมอสายตาและผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพอาการเจ็บป่วยของดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี


ทางด้าน น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับบริษัทห้างแว่นท็อปเจริญ ได้จัดบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นอีก ในห้วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ ธันวาคม 2562 เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพตา ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีทีมหมอสายตาและผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้อีกด้วย
ข่าว/กรียา​ เต๊ะตานี​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส