ปัตตานี-หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯพื้นที่ จชต.

0
31
ปัตตานี-หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯพื้นที่ จชต.

ปัตตานี-หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯพื้นที่ จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่ 18 เม.ย.62 ที่ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  นายอภัย สุทธฺสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ปัตตานีเข้าร่วม

นายอภัย สุทธฺสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ได้ดำเนินในกิจกรรม การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล จำนวน 115 ตำบลๆละ 1 ราย   รวมเป็น 115 ราย   โดยมอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วม    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน    โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่  และงานอื่นๆตามที่เกษตรกรอำเภอมอบหมาย ทั้งสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 170 ราย ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   จำนวน 5 รุ่นๆละ  5 วัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลและเกษตรกรที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี   และกิจกรรมจัดงานของดีจากชายแดนใต้  และกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องใช้แบบสอบถามจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น