ยะลา​- จัดแข่งขันปันจักสีลัต 4 ประเทศอาเซี่ยน พัฒนากีฬาปันจักสีลัตในสถาบันการพละศึกษา​ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

0
510

เมื่อวันที่ 4 เมษายน .ที่บริเวณโรงยิม สถาบันการพละศึกษายะลา จ.ยะลา นายภาณุอุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ครั้งที่“1 ASEAN UNIVERSITY PENCAK SILAT IPE CHAMPIANSHIP 2019 “ที่ทางสถาบันการพละศึกษายะลา วิทยาเขตยะลา จัดขึ้น

โดย พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 รวมถึงนักกีฬาปันจักสีลัตจาก 4 มหาวิยาลัยในอาเซี่ยน ประกอบด้วยปะเทศมาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟีลิปปินส์ และจากประเทศไทยเข้าร่วม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดีสถาบันการพละศึกษายะลา กล่าวรายงาน


นายภาณุอุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา เป็นสถาบันที่รับผิดชอบในกีฬาปันจักสีลัตตามแผนงาน”หนึ่งวิทยาเขตหนึ่งชนิดกีฬา”อีกทั้งเป็นผู้นำด้านปันจักสีลัตตามเอกลักษณ์ของวิทยาเขตยะลา จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อพัฒนากีฬาปันจักสีลัตในสถาบันการพละศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกีฬา วัฒนธรรมมิตรภาพ โดยเฉพาะกีฬาปันจักสีลัตอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอาเซี่ยน ทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคคลากรในสถาบันการพละศึกษา ให้มีความสามารถดำเนินการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาปันจักสีลัตเพิ่มมากยิ่งขึ้น


นายภาณุอุทัยรัตน์ ยังเผยว่าการแข่งขันปันจักสีลัต ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วยทีม institute of Physical Education (IPE)ประเทศไทย ทีม Universiti Utara Malaysia (UMM)ประเทศมาเลเซีย ทีม Universiti Sumatera Utara (USU )ประเทศอินโดนิเซีย และทีม Rizal Tecnological Universiti (RTU )ประเทศฟีลิปปีนส์โดยจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะประเภทต่อสู้ แบ่งเป็นชาย 7 รุ่น และหญิง 5 รุ่น

ข่าว​ มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา