(BIG DAY)ปัตตานีเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562

0
410
(BIG DAY) ปัตตานีเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562

(BIG DAY) ปัตตานีเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 มี.ค.62  เวลา 07.45 น.  ที่  ถนนวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม (BIG DAY) กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย และ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิและเผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึก ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเดินและถือป้ายรณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก

โดยขบวนจะเดินไปตามถนนเดชา ผ่านหน้าเทศบาลเมืองปัตตานี ข้ามสะพานเดชานุชิต เข้าสู่ถนนพิพิธ ผ่านตลาดโต้รุ่ง ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนกลาพอ  ถึงสี่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนปรีดา  ข้ามสะพานศักดิ์เสนีย์   กลับเข้าสู่ลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2561  และ  ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปใน วันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม  พ.ศ.2562 นั้น  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึก ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งนี้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี