ผู้ว่าฯยะลา”ประชาสัมพันธ์”การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

0
364
ผู้ว่ายะลา"ประชาสัมพันธ์"การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ผู้ว่าฯยะลา “ประชาสัมพันธ์”การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้  (15 มี.ค.62)  ที่  ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักงาน กกต.จังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 372 คน  ประกอบด้วย     ประธานกรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกตำบลของจังหวัดยะลา สื่อมวลชนในจังหวัดยะลา ดีเจประชาธิปไตย อสม. และแกนนำสตรีของจังหวัดยะลา

นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา กล่าวว่า อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า  ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561   ได้บัญญัติถึงวิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ถ้าสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงมีความสำคัญยิ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา  จึงได้ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พี่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08:00 น.ถึง 17:00 น

ทั้งนี้  เครือข่ายทั้งหลายที่ผ่านการอบรมในวันนี้แล้วจะได้ลงพื้นที่ เพื่อไปช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด บัตรเสียน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกตำบลของจังหวัดยะลา อีกทั้งพี่น้องสื่อมวลชน จะได้ช่วยกันสร้างการรับรู้เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนต่อไป

มูกะตา หะไร จ.ยะลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้