ปรับโครงสร้างใหม่ ศอ.บต.เป็น ศอ.บต.ส่วนหน้า เพิ่มบทบาทหน้าที่ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม การพัฒนาเสริมความมั่นคง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตปชช.ชาวใต้

0
1171

  ปรับโครงสร้างใหม่ ศอ.บต.เป็น ศอ.บต.ส่วนหน้า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน เร่งรัด ติดตาม การพัฒนาเสริมความมั่นคง เร่่งพัฒนาคุณภาพชีวิตปชช.ชาวใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด หัวหน้าชุดตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ภาค4สน. และคณะ เดินทางตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. เรื่องการดำเนินการสอบสวน ร้องเรียน และการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 62 โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน. ภาค 4 สน. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินงานของ กอ.รมน. ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ จชต. ดำเนินการในเรื่องการสอบสวน ร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมสรุปแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2562


นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า โครงสร้างใหม่ของ ศอ.บต.ได้ปรับให้เป็น ศอ.บต.ส่วนหน้า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน เร่งรัด ติดตาม การพัฒนาเสริมความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยให้เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. และมีภารกิจในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจที่ดีในพื้นที่ จชต.

อย่างไรก็ตามการประชุมตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. เรื่องการดำเนินการสอบสวน ร้องเรียน และสรุปแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกอ.รมน. และสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าวมูกะตา หะไรทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา