3จว.ชายแดนใต้พร้อม kick off ปฏิบัติการขจัดขยะมูลฝอย..เป้าหมาย60 วัน สะอาดทุกเมือง

0
397

เริ่มที่จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน รณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ที่ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.

ตำบลธารน้ำทิพย์ เปิดกิจกรรม Kick Off แยกก่อนทิ้ง สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน
จังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ และที่อบต.อัยเยอร์เวง ร่วม เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ใช้หลัก 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ จากนั้นได้ปล่อยแถวเดินรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน
ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
และจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่บริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส เช่นกัน พร้อมย้ำถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้ได้ที่สำคัญการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 1 ใน 7 วาระ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส “นรา…สะอาด” มุ่งหวังสิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส เด็กและเยาวชน กว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้อำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันด้วย