ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดศาลากลาง“กวาดบ้านให้น่าอยู่”ตรวจสารเสพติดข้าราชการปัตตานี ทั้ง 26 หน่วย

0
813

30 ตุลาคม 61 ที่ ศาลากลาง จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกองกำลังเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องยาเสพติด

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี จัดทำยุทธการ “กวาดบ้านให้น่าอยู่” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานของจังหวัดปัตตานี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าส่วนราชการเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการบูรณาการชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กองกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม 4 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้าง 26 หน่วยงาน 773 คน


นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ่ตามนโยบาย พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง มีกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ เริ่มจากการกวาดบ้านตนเอง เดินเข้าสู่หมู่บ้าน จับกุมควบคุมรายย่อย นำไปสู่ปราบปรามจับกุมรายใหญ่ วันนี้เราทำเพื่อแสดงถึงความมีเกียรติของข้าราชการทั้งหมดร่วมกันตรวจสารเสพติด ของข้าราชการในศาลากลาง จ.ปัตตานี ที่มีทั้งหมด 26 หน่วยงาน 773 คน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ  ผู้ว่าฯปัตตานีเปิดศาลากลาง“กวาดบ้านให้น่าอยู่”ตรวจสารเสพติดข้าราชการปัตตานี 26 หน่วยงาน 773 คน
่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.ที่ ศาลากลาง จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกองกำลังเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องยาเสพติด

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี จัดทำยุทธการ “กวาดบ้านให้น่าอยู่” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานของจังหวัดปัตตานี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าส่วนราชการเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการบูรณาการชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ กองกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม 4 ฝ่าย ทั้ง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้าง 26 หน่วยงาน 773 คน
นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ตามนโยบาย พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง มีกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ เริ่มจากการกวาดบ้านตนเอง เดินเข้าสู่หมู่บ้าน จับกุมควบคุมรายย่อย หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วจะมีการตรวจซ้ำให้ละเอียดว่าเป็นยาเสพติดจริงหรือไม่ ถ้ามี จะมีการดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมาย ต่อไปถ้าผู้ที่มาสารภาพถือว่าเป็นผู้ป่วยและนำไปบำบัด”
และวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมรองผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างร่วมกันตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วย
ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.