ผบ.กรมทหารราบ151 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับอบต.กะลุวอ ตรวจเช็คความพร้อมกองร้อย เตรียมช่วยเหลือเหตุอุทกภัย

0
526

พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 เป็นประธานในพิธีฯ นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบ ที่ 151 พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบ ที่ 151 ณ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบล กะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเชื่อมั่นต่อหน่วยทหารในพื้นที่ และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ในการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ภาพ/ข่าว ปทิดตา หนูสันทัดทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส