แจกฟรี !!!เกษตรเบตงหนุนเกษตรกร ปลูกกาแฟเสริมรายได้ มอบต้นกล้า 6800 ต้น ทางเลือกใหม่

0
454

ยะลา-เกษตรอำเภอเบตง มอบต้นกล้า 6,800 ต้น ผลักดันเกษตรกรปลูกกาแฟ เป็นพืชเสริม สร้างรายได้ หลังราคายางพาราตกต่ำ

เมื่อวันที่ 13  ก.ย.61 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง อ.เบตง  จ.ยะลา นายอนุชา จูวัตร์ เกษตรอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้า และมอบต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าจำนวน 6,800 ต้น ให้แก่เกษตรกรชาวอำเภอเบตง  โดยมีเกษตรกรชาวอำเภอเบตง จำนวน 60 คน เข้าร่วมพิธี

นายอนุชา จูวัตร์ เกษตรอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกต้นกาแฟในพื้นที่ อ.เบตง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และสำนักงานเกษตรอำเภอเบตง โดยนายสมโชค  ณ นคร  เกษตรจังหวัดยะลา  ในการนำพืชที่มีศักยภาพมาให้พี่น้องเกษตรกรใน อำเภอเบตง ได้มีอาชีพเสริม ด้วยการปลูกเสริมในสวนทุเรียน หรือสวนยางพารา โดยเฉพาะในสวนทุเรียนที่จะมีพื้นที่ว่าง และแสงเพียงพอ ก็จะเหมาะในการปลูกต้นกาแฟ เป็นรายได้เสริม หรือพี่น้องเกษตรกรบางส่วนอาจจะปลูกต้นกาแฟอย่างเดียวก็สามารถทำได้ เพื่อที่จะลดการพึ่งพาการปลูกพืชเชิงเดียว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้เกษตรกรลดความเสี่ยง จากการที่จะมีรายได้จากพืชใดพืชหนึ่งเพียงฤดูกาลเดียว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ ประกอบกับพบว่าหลังจากทดลองปลูกกาแฟในพื้นที่ อ.เบตง ในห้วงที่ผ่านมา ได้กาแฟที่มีคุณภาพ

นายอนุชา จูวัตร์ เกษตรอำเภอเบตง  ยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ทางกระทรวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกแล้ว ก็จะมีการมองอนาคตในเรื่องของการตลาดด้วย ซึ่งได้มีการพูดคุยหารือ ร่วมกับจังหวัดยะลาแล้วว่า จะมีการหากลไกลเข้ามารับซื้อผลผลิตจากพี่น้องประชาชน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ ตลาดที่จะนำไปขายก็จะเป็นตลาดที่มีความต้องการสูง เช่นประเทศจีน

“กาแฟโรบัสต้า เป็นสายพันธุ์กาแฟที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกาแฟ เพราะมีรสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอม จึงมีการปลูกกันมากอย่างกว้างขวาง สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่และสภาพอากาศของภาคใต้ อีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตไกล สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเบตงปลูกแซมในสวนยางพาราได้ในระยะแรก ปัจจุบันราคาจำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 110 บาท อันจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดยะลาได้เป็นอย่างดี จึงนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่กรมวิชาการเกษตรจะฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตแกแฟโรบัสต้าให้แก่เกษตรกรชาวเบตง พร้อมกับมอบต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นการปลูกกาแฟโรบัสต้าอย่างจริงจังในอำเภอเบตง

ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตงจ.ยะลา