บิ๊ก นย.นำกำลังพลร่วมกิจกรรมละศิลอดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบ

0
321

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  น.อ.นิรัตน์  ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ และร่วมพิธีละศีลอด พร้อมกับมอบสิ่งของสำหรับใช้ในการละศีลอดให้กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ และประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ มัสยิดนูรุลฮูดา บ้านโคกสุมุ หมู่ 3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.ท.สาคเรศ โชติประดา ผบ.ฉก.นย.ทร.33พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ และประชาชน ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินสมทบทุนในการปรับปรุงมัสยิดจำนวนหนึ่ง พร้อมกับได้กล่าวแสดงความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ขอให้ยึดมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ตลอดจนขอให้ช่วยกันคอยสอดส่องดูแลผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ และช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนาธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ต่อไป

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส