รมช.กลาโหม ล่องใต้ ย้ำกำลังพล จชต. คุ้มครองดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

0
801

รมช.กลาโหม ล่องใต้ ย้ำกำลังพล จชต. คุ้มครองดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันนี้ 23 พ.ค.ที่ห้องประชุมกองอำนวยการ ชั้น 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห/รอง หน.ผทพ. ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมมอบนโยบาย  ติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจหน่วยกำลังพล โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หัวหน้าหน่วยกำลังพล ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมให้การต้อนรับ โดยทั้งนี้ในที่ประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา สามารถดำเนินการจับกุมคดียาเสพติดได้ทั้งหมด 9,996 คดี  และผู้ต้องหา จำนวน 10,869 คน

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า  วันนี้ได้เดินทางลงพื้นที่ ได้รับมอบหมายภารกิจจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีว่าการกระรวงกลาโหม มามอบแนวทางให้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานกาณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ และที่สำคัญเรื่องของยาเสพติด ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. ที่จะทำอย่างไร เพื่อให้ยาเสพติดหมดไป และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ยังได้ลงมาดูแลเรื่องของการป้องกันชายแดน ของทัพภาค 4 ส่วนหน้าด้วย จะทำอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่อย่างสงบสุข

สำหรับข้อเน้นย้ำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรีว่าการกระรวงกลาโหม หน่วยปฏิบัติเข้าไปดูแลประชาชนให้มากขึ้น การปฏิบัติจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ส่วนสถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งกระท่อม และยาเสพติดประเภทอื่น ก็ได้มีการกำชับในที่ประชุม ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่กวดขันในเรื่องนี้กัน สำหรับในห้วงเดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา ขอให้ปฏิบัติกิจครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความสุข ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในช่วงบ่าย  รมช.กห และคณะ มีกำหนดมการเดินทางไปยังฐานบ้านดีดะ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 33 อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมไทย-มาเลเซีย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา