ชมรม”อิสละห์วันน๊ะเดาะห์ นราธิวาส” ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน ขอความโปร่งใสสากล กรณีการเลือกตั้ง คณะกรรมการอิสลาม

0
182


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมร้านห้องอาหารแลบิน ต.บ้านทอน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายดือราแม แวยูโซะ (บาบอโซะ)ได้เรียก ประชุมคณะทำงานชมรมอิสละห์วันน๊ะเดาะห์ จ.นราธิวาส และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญสื่อมวลชนมารับฟังและสังเกตการณ์ ในการประชุมหารือ ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ทางศาสนาและสังคมพื้นที่ ที่ดี โดยใช้เวลาหารือร่วมกัน กว่า 1 ชั่วโมง ก่อนจะแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชน

ในกรณี การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หรือ กอจ.นราธิวาส เพื่อแสดงจุดยืนของคณะกลุ่มชมรม ต่อกรณีดังกล่าว การแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้จัดเตรียมแถลงข่าว เป็น 2 ภาษา คือ ภาษามลายูญาวี แถลงโดย นายดือราแม แวยูโซะ หรือบาบอโซะ และแถลงเป็นภาษาไทย โดยนายลุกมาน ตาเห ในการสื่อสารออกแถลงการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้…

ในนามชมรมอิสละห์วันน๊ะเดาะห์ เป็นชมรมบรรดาโต๊ะครู อิหม่าม คณาจารย์ ออกมาเพื่อเรียกร้องและชี้แจงประเด็นต่างๆต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
1.ชมรมอิสละห์วันน๊ะเดาะห์ เป็นองค์กรกลุ่มหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงระบบอิสลามกับสังคมมุสลิมเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและสันติ การอนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม ประเพณีมลายู(ที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม) พร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน เพื่อหวังในการตอบแทนและความพอพระทัยจากเอกองค์อัลลอฮฺ (ซบ.)
2.ชมรมฯของเราขอขอบคุณบรรดาอิหม่ามที่ไว้วางใจและสนับสนุนชมรมอิสละห์วันน๊ะเดาะห์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ทางชมรมฯของเราขออาสาทำงานร่วมกับอิหม่ามทุกท่านเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นงานกุศลต่างๆ งานเพื่อสังคมและชุมชนในจังหวัดนราธิวาส
3.ชมรมฯของเราขอน้อมรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดครั้งที่ผ่านมาด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงแม้จะมีคำถามมากมายจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
4.สุดท้ายกลุ่มขอเรียกร้องยังฝ่ายที่รับผิดชอบการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระบบสากลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น


แถลงการณ์ชมรมอิสละห์วันน๊ะเดาะห์/ชมรมอีหม่าม คณาจารย์เพื่อความสันติและการพัฒนา ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

     ด้านนายลุกมาน ตาเห หนึ่งในผู้แถลงข่าว ในคณะชมรมอิสละห์วันน๊ะเดาะห์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในครั้งนี้ ทางคณะกลุ่ม ได้มาแสดงจุดยืน  อยากให้คณะกรรมอิสลาม ที่ได้รับเลือกตั้ง จากชมรมอีหม่าม คอเต็บ บิหล่าน จากการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทำหน้าที่ ตามกรอบระยะ ที่กำหนด 6 ปี ตามวาระ ให้เน้นในการพัฒนาทุกมิติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่ มากกว่าในห้วงที่ผ่านมา เพื่อนำพาพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบที่ไม่ขัดการกับศาสนา แต่ส่งเสริมทุกมิติให้เกิดผลลัพธ์และรูปธรรมสูงสุดต่อประชาชน ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้ประโยชน์ในการพัฒนา และในอนาคตอยากให้การเลือกตั้ง คณะ กอจ.จังหวัดนราธิวาส หรือการสรรหา  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงระบบอิสลามกับสังคมมุสลิมเพื่อสันติ เรียกร้องให้การเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส สากล ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมและเป็นไปเจตนารมณ์ที่ทุกฝ่ายหวังการตอบแทนจากเอกองค์อัลลอฮฺ(ซบ.)

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส