“วันนอร์” เปิดอาคารประชุมมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามยะลากล่าว คนดีต้องทุ่มเทเพื่อสังคม

0
350

28  ตุลาคม  2566  ณ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา  บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ต.สเตงนอก อ.เมืองจังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมคณะ เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดอาคารห้องประชุมหลังใหม่ของมูลนิธิศูนย์กลางฯ ซึ่งมีนายมุกตาร์ มะทา

นายกอบจ.ยะลา พร้อมกับนายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล ประธานมูลนิธิฯให้การต้อนรับ  มีแขกผู้มีเกียรติ นักวิชาการ นักการศาสนา นักกิจกรรม นศ.สถาบันพระปกเกล้า 4 ส.ใต้/กลาง และผู้สนใจต่างมาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ในวันนี้มีการแสดงกิจกรรม แสดงนิทรรศการ คณะกุมปัง ร้องอันนาชีด อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน
นายก อบจ.มอบของที่ระลึก  ชม วีดีทัศน์ ความเป็นมาของมูลนิธิ และการทำพิธีส่งมอบ (MOU)  ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารชั้นเดียวได้รับการสนับสนุนอาคารห้องประชุมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ที่จัดสรรไว้ทั่วจังหวัดยะลา ครอบคลุมทั้งจังหวัดจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146 หลัง คิดเป็นเงินงบประมาณ 373,000.000 บาท และให้อาคารห้องประชุม กับเทศบาลเมืองสะเตงนอกกับมูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
   นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภา  ได้กล่าวแสดงความยินดี และอภิปรายว่าให้ทุกคนมองถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสังคม สังคมต้องการคนที่ทำงานด้านนี้ สิ่งนี้คือคุณงามความดี แม้จะร่ำรวยมีเงินทอง มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใด สุดท้ายก็ไม่เท่า ความดีที่เราได้ก่อไว้  คนดีต้องทุ่มเททำงานเพื่อสังคม หวังว่า อาคารนี้จะยังประโยชน์ ทำภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนที่มีความต้องการสถานที่ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการให้ความรู้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี การจัดการเรียนการสอนตาดีกา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน การประชุมประชาคม การประชุมของฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
หลังจากนั้น ประธานรัฐสภาเปิดและคณะได้ทำการป้ายอาคารประชุม เป็นการเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา