ศรีสมภพ ชี้สันติภาพปาเลสไตน์-อิสราเอล ถือว่าล้มเหลว ย้อนมองดูสันติภาพใต้..

0
230

ผู้สื่อข่าว รายงาน ว่า ผศ.ศรีสมภพ จิตรภิรมภ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) และอาจารย์นักวิจัยประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ให้ความเห็นสงครามตะวันออกกลางปะทุ ล่าสุด ว่า ปัญหา ปาเลสไตน์กับอิสราเอล นั้นเป็นปัญหาที่ยาวนานมากตั้งแต่ประวัติศาสตร์ มาแล้ว มีความขัดแย้งกันเรื่องดินแดน เรื่องความขัดแย้งระหว่างชนชาติอาหรับ กับอิสราเอล และสัญชาติที่เกี่ยวข้อง อื่นด้วย ซึ่งก่อให้เกิดการทำสงคราม และมีการเจรจาสันติภาพ มาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นความขัดแย้งระยะใกล้ระยะไกล ซึ่ง พอจะมองสะท้อนให้เห็นได้ว่า มันเป็นความล้มเหลวของกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง
เพราะความขัดแย้งตลอดจนการพูดคุยพยายาม เจรจาสันติภาพหลายต่อหลาย ครั้ง แต่แก้ไม่ตก ยังไม่จบ มีการละเมิดของทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ตลอดเวลา มีการแก้แค้นกัน กลับไปกลับมาตลอดเวลา ซึ่งอันนี้ในทางการเมือง ถือเป็นความล้มเหลวของประชาคมระหว่างอิสราเอล และปาเลสไตน์
เราก็ต้องคิดเป็นบทเรียน ว่าต้องหาทางช่วยเรียกร้องไม่ให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่าอย่างไรฟื้นคืนกระบวนการสันติภาพ เรียกร้องให้ยุติ และหันมาเจรจาสันติภาพ หาทางออก
แอดชายแดนใต้ เกิดความยืดเยื้อแค่ไหน อย่างไร
อ.ศรีสมภพฯ เปิดเผยว่า ความยืดเยื้อจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีความรุนแรง จากการปฏิบัติการครั้งแรกของกลุ่มฮามาส ในการโจมตี อย่างรุนแรง และมีการโจมตีกลับของอิสราเอล ด้วยอาวุธหนักการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้น มันเป็นการเอาความรุนแรงกับความรุนแรงใส่กันทั้ง 2 ฝั่ง การสูญเสียที่เกิดขึ้น เราได้รับรายงานล่าสุดว่า ฝ่ายอิสราเอลตาย 7-800 คน และฝั่งปาเลสไตน์ อีก 3-400คน ประเมินข้างต้นเฉพาะหน้า แต่ความเป็นจริงยังเกิดการต่อสู้อยู่ตลอดเวลา มีการยิง การโจมตี ต่อสู้กัน ตัวเลขจริงๆคงจะทะลุพันกว่าไปแล้ว จากการที่เห็นจากภาพข่าวการต่อสู้รบกันอยุ่
เพราะฉะนั้นการหยุดยิงในระยะสั้นนี้คงจะยังไม่เกิด ประเทศที่เกี่ยวข้อง และประเทศมหอำนาจที่มีการหนุนหลังต้องเข้ามาเกี่ยวข้องพัวหันอีก จึงไม่น่ายุติ ลงง่ายๆ
ทั้งฝ่ายอเมริกาและตะวันตกสนับสนุนอิสราเอลชัดเจน และฝ่ายโลกอาหรับ อิหร่านทก็ประกาศชัดเจนเช่นกัน ว่าหนุนฝ่ายฮามาสและเอสบุลลอฮ และยังมีรัสเซีย กับจีนที่จะตามมาหนุนหลัง โดดร่วมอีก
เป็นเรื่องของปีก 2 ขั้วที่ปะทะกันอยู่ ซึ่งจะส่งผลกับเศรษฐกิจอย่างแน่นอน เรื่องน้ำมัน เรื่องเศรษฐกิจสงคราม ซึ่งตอนนี้ก็เกิดภาวะโหลดลงอย่างมากแล้ว จากสงครามยูเครน กับในรัสเซีย และมารอบนี้มาเกิดความขัดแย้งสงครามครั้งล่าสุดอีก ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ หรือกลุ่มฮามาสอีก ก็ะยิ่งทำให้ เกิดภาวะโหลดลงมากยิ่งขึ้นไปอีก เศรษฐกิจย่อมถดถอยลง
ทั้ง ประเทศที่สนับสนุนหรือหนุนหลังอยู่นั้น คงต้องประเมินดูว่า จะแบกภาระต่อไปไหวหรือไม่ คุ้มคากับการทำสงครามแค่ไหน อย่างไร เพราะกระทบกับประเทศของตนในภาวะเศรษฐกิจสงครามที่ต้องแบกภาระนี้

อ.ศรีสมภพกล่าวต่อว่า สำหรับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลก็มีแรงงานอยู่ 2หมื่นกว่าคน ซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรง ทั้ง เียชีวิตและลักพาตัว
ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า 12คน ซึ่งคิดว่ามากกว่านี้ คนที่ยังอยู่ก็มีอีก คนที่อยากจะกลับบ้านก็มี แรงงานเราเป้นแรงงานหลักเช่นกัน จึงทำให้เกิดสภาวะตึงเครียดแในการทำงานของแรงงานและ ประเทศรอบๆ เราอาจจะต้องโยกย้ายคนงานของเราและหาทางเยียวยา
รัฐบาลต้องหาทางรีบเร่งจัดการ เยียวยาแรงงานเหล่านี้ เพื่อทำให้สามารถพยุงเศรษฐกิจปัญหาทางด้านแรงงานไปด้วย

แอดชายแดนใต้ -มองดูปัญหาปาเลสไตน์-อิสราเอล กับ สันติภาพชายแดนใต้ อย่างไรบ้างครับ
อ.ศรีสมภพฯ กล่าวว่า จากเห็นการณ์ สงครามนี้จะเห็นว่า สำหรับปัญหาสันติภาพ ในบ้านเรา ปัญหาความรุนแรงและการดำเนินงานเจรจาสันติภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรักษาไว้ให้มั่น การเจรจาต้องอยู่และดำเนินอย่างต่อเนื่อง การลดความรุนแรง ความขัดแย้ง การแก้แค้นตอบโต้ ที่มีอยู่ จะต้องรักษาและลดความรุนแรงให้ดี
เมื่อกลับมามองประเทศไทย เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะากการที่เรามีการเจรจาสันติภาพมาถึง 10 กว่าปีแล้ว ก็ทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นน้อยลงไปมากน้ะครับ เรื่องการลดระดับความรุนแรง ลดระดับลงมา แต่ก็ใช่ว่าความรุนแรงจะยังไม่เกิดต่อไป ปัญหาที่ท้าทายกับรัฐบาลไทยก็คือ การเจรจาสันติภาพ รือสันติสุข จะเอาอย่างไรต่อดี กับกระบานการสันติภาพชายแดนใต้ จะเดินหน้าต่อ หรือจะหยุด ถ้าจะทำ จะเดินงานอย่างไร แนวทางการแก้ปัญหาอาจมีการทำใหม่ๆ ภาคประชาสังคมจะมีการเดินงานอย่างไร เพราะยังมีกระบวนกาและวิธีอีกหลายอย่างมากที่ต้องทำในบ้านเรา และต้องให้ชาวบ้านศึกษากรณีของสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วย การเจรจาที่ไม่ต่อเนื่อง การพูดคุยที่มีปัญหา การเจรจาที่ หยุดๆ ติดขัด อันนี้และที่จะนำปสู่ความรุนแรงต่อเนื่องได้ สิ่งที่เราทำได้ในประเทศในมุมใหญ่ ตลอด ผ10ปีที่ผ่านมาเราทำได้ในมุมใหญ่ ค่อนข้างผ่อนคลาย แต่บยังมีการปฎิบัติเชิงวิธี ที่ต้องทำอีกเยอะ ที่จะให้เกิดสันติภาพ ต้องมีสิทธิที่ต้องเดินหน้าทำเรื่องนี้ และรัฐบาลต้องสนับสนุนการดำเนินงานครัังนี้
ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี