โกลกเตรียมจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ วัตถุศิลป์เครื่องใช้ประจำตัวศาสดามูหัมหมัดผู้ยิ่งใหญ่ อายุกว่า 1,000 ปี คาดทั้งไทยและมาเล ไหลเข้าชมงาน กว่า 3 แสนคน

0
501

โกลกเตรียมจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ วัตถุศิลป์เครื่องใช้ประจำตัวศาสดามูหัมหมัดผู้ยิ่งใหญ่ อายุกว่า 1,000 ปี คาดทั้งไทยและมาเล ไหลเข้าชมงาน กว่า 3 แสนคน

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวีระศักดิ์ เตาะสาตู นายกสมาคมอิสลามสุไหงโกลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงงาน นิทรรศการประวัติศาสตร์ ท่านศาสดามูหมัดหมัด (ซล) ที่บริเวณลานอาคาร สมาคมอิสลามประจำอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ศิลปวัตถุประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)” เป็นการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ประจำกายของศาสดามูฮำหมัด (ซล.) และบรรดาสหายที่มีอายุนานนับพันกว่าปี โดยจะจัดแสดง ณ.บริเวณลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโกลก ในวันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

นายวีระศักดิ์ เตาะสาตู นายกสมาคมอิสลามสุไหงโกลก กล่าวว่า นิทรรศการ นอกจากประชาชนจะได้ ชมชมวัตถุศิลป์สิ่งของเครื่องใช้ประจำกายของศาสดามูฮำหมัด (ซล.) และบรรดาสหายอายุนานถึงพันกว่าปีแล้ว ยังมีกิจกรรมสานเสวนา บรรยายพิเศษ ถึงเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามในอดีตตั้งแต่จุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุด การเปิดขายสิ้นค้าและอาหารการกิน ที่ฮาลาล กว่า 150 บูต ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ซึ่งประชานจะได้รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์อิสลามในอดีตกาล เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสดา และ และบรรดาสหายหรือ ซอบัร อีกทั้งจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ทางประวัติศาสตร์อิสลามให้กับผู้ที่สนใจทุกศาสนิกชน ในบริบทการสร้างความเป็นหนึ่งในหมู่ประชาชาติอิสลามผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ด้านนางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ จัดนิทรรศการ วัตถุศิลป์เครื่องใช้ประจำตัวศาสดาอิสลาม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ สุไหงโกลกในครั้งนี้ จะเป็นบักทึกประวัติศาสตร์ ของคนในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก และจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเป็นเจ้าภาพ จัดงาน ซึ่งเป็นไปได้อยากยิ่ง ที่ศิลปะ เครื่องแต่งการ ล้ำค่า ที่ประเมินเป็นเงินไม่ได้ จะได้แสดงให้ประชาชนได้เห็น ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศ แต่จะได้สัมผัส ในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ชายแดนภาคใต้ ที่มาอาณาเขต ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นพื้นที่ ที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เลือกจัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาและความเข้าใจ ในทุกมิติ เพื่อสร้างให้พื้นที่เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ฉะนั้น นิทรรศการประวัติศาสตร์ บักทึก นับกว่า 1000 ปี จะมีประโยชน์ต่อ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธ หรือศาสนิกอื่นๆ ที่จะดูชมและเรียนรู้ ความจริงในประวัติศาสตร์ และเชื่อว่า จะได้รับความสนใจจากประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง ร่วมถึง ประชาชนชาวมาเลเซีย จำนวนมาก จะเดินทางมาดูนิทรรศการ ทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยวางเป้าหมาย ผู้ชมประมาณ 3 แสนคน ในระยะเวลา 20 วัน ที่จัดงาน

ขณะที่นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีสุไหงโกลก เปิดเผยว่า ในการเตรียมความพร้อม ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน ทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ๆ เพื่อบริการประชาชนทุกสารทิศ ที่จะมาเที่ยวชมนิทรรศการ ทางประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งได้ประสาน และบูรณาการทุกหน่วยในพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เพื่ออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งสถานที่จัดงาน มีความกว้าง และสามารถรองรับผู้ชมได้นับแสนคน จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของอาคารสถานที่ ในบริเวณจัดงาน จึงของเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ทุกศาสนิกทุกคน ร่วมชมงานในครั้งนี้ เพราะนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส “สิ่งลำค่า สิ่งสูงส่ง เหล่านี้ จะถือเป็นพลังที่จะเกื้อหนุน เพื่อให้พื้นที่เกิดความสันติสุขในอนาคตได้”

สำหรับ งานนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ วัตถุศิลป์เครื่องใช้ประจำตัวศาสดาอิสลาม ท่านนบี มูหัมหมัด ที่จะจัดให้ประชาชนได้ชมในครั้งนี้ หากเปรียบเทียบการจัดแสดงในต่างประเทศ บัตรเข้าชม จะตกคนละประมาณ 80 ดอลลาร์ ประมาณ 2,000 บาท ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่การจัดแสดงในพื้นที่สุไหงโกลก เปิดบัตรเข้าชม ราคาเด็กและผู้ใหญ่ เพียง 60 -100 บาท เท่านั้น

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ @ชายแดนใต้ นราธิวาส