ปัตตานี ลงมีดแรกทุเรียนทรายขาว คาดรายได้สะพัดกว่า 100 ล้าน

0
402
14มิย66ผู้ว่าฯปัตตานี เปิดฤดูกาลทุเรียนทรายขาว ลงมีดแรก คาดรายได้สะพัดกว่า 200 ล้าน ผลผลิต 200 กว่าตันส่งทางFTPแล้วครับ
14มิย66ผู้ว่าฯปัตตานี เปิดฤดูกาลทุเรียนทรายขาว ลงมีดแรก คาดรายได้สะพัดกว่า 200 ล้าน ผลผลิต 200 กว่าตันส่งทางFTPแล้วครับ

ปัตตานี ลงมีดแรกทุเรียนทรายขาว คาดรายได้สะพัดกว่า 100 ล้าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ สวนทุเรียน นางสาวฮารีช๊ะ สะมะแอ หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงมีดแรกเปิดฤดูกาลทุเรียนทรายขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า “เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ทุเรียนทรายขาว” โดยตัดทุเรียนมีดแรกและลูกแรกบนต้นทุเรียนหมอนทอง หนัก 4 กิโลกว่าๆ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สื่อข่าว และเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกทุเรียนตำบลทรายขาว เข้าร่วม

สำหรับอำเภอโคกโพธิ์ มีเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกทุเรียน จำนวน 2,016 ราย พื้นที่ปลูกทุเรียน จำนวน 2,058 ไร่ ซึ่งตำบลทรายขาวปลูกทุเรียนมากที่สุด เกษตรกร จำนวน 497 ราย พื้นที่ 836.50 ไร่ ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจ นิยมปลูกมากคือ พันธุ์หมอนทอง ซึ่งสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรตำบลทรายขาว จำนวนมากในปีที่ผ่านมา

ซึ่งเกิดจากเมื่อปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ การส่งเสริมการจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ทุเรียนทรายขาวมีการคัดแยกเกรดทุเรียนตามคุณลักษณะ รูปทรง น้ำหนัก ความสุกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์(แก่จัด) จากคุณลักษณะดังกล่าว แยกเป็นเกรดพรีเมี่ยม เกรด A เกรด B เกรดตกไซต์ และกำหนดราคา โดยผ่านการประชุมสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ มีจุดรับซื้อและคัดแยกเกรด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนแปลงใหญ่ตำบลทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว

สำหรับปีนี้ ทุเรียนทรายขาว จะให้ผลผลิตระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 31 ส.ค.66ผลผลิตรวมทุกพันธุ์ประมาณ 200 ตันผ่านพ่อค้าคนกลางและผ่านกลุ่ม ซึ่งกลุ่มได้ประกาศราคารับซื้อหน้าสวนตามเกรดดังนี้

1) เกรดพรีเมี่ยม กิโลกรัมละ 150 บาท

2) เกรด A ราคา กิโลกรัมละ 120 บาท

3) เกรด B ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท เกรดตกไซด์ กิโลกรัมละ 50 บาท

คาดว่าปีนี้ เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายทุเรียนรายได้เพิ่มขึ้น 25,430 บาท

“ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1 -1.5 ตัน จำนวน 18-20 ต้น มีทั้งพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี พวงมณี มูซังคิง โดยพันธุ์หมอนทองได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GI เป็นพันธุ์พรีเมี่ยมพันธุ์เดียว และได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 5 พันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดในไทยปริมาณผลผลิตไม่เคยพอกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งจากในพื้นที่ จากเพจทุเรียนทรายขาว และส่งออกจีน สิงคโปร์บ้างตามการประสานงานไว้ โดยในปีนี้มีการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกจำนวน 50 ไร่ เปลี่ยนจากสวนยาง สวนลองกอง นา มาเป็นสวนทุเรียน”

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้