รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ด้าน“ผู้การป้ายแดง”เชื่อมั่น ดินแดนแห่งนี้คือที่มีความสุขเมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน

0
565


วันที่ 1 ตุลาคม ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยได้ส่งมอบการบังคับบัญชา อาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล ระหว่างนาวาเอกโยธิน ธนะมูล(คนเก่า) กับนาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย(คนใหม่) หลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพเรือ ให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย โดยมีรองผู้บังคับการกรม ผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลหน่วยนาวิกโยธิน หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยรบพิเศษหน่วยนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


ด้านน.อ.โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ท่านเก่า) ได้กล่าวและให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสอำลาตำแหน่งว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยมีการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจำนวน 7 รายในพื้นที่ กำลังพลไม่ได้รับบาดเจ็บและไม่มีการสูญเสียในปีที่ผ่านมาตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านผลจากการทำงานของพวกเรา ส่งผลให้หน่วยของเรา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานข้างเคียง และจากประชาชนในพื้นที่ และทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ตลอดไป เป็นธรรมดาของชีวิตรับราชการ ซึ่งจะต้องมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กองทัพเรือมอบหมายในตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนี้จึงขอให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและอดทน เพื่อให้เป็นที่รักของประชาชน สมดังคำที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” และในขณะนี้กองทัพเรือได้แต่งตั้งให้นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย มาปฏิบัติหน้าที่ต่อในวันนี้ ในส่วนของนาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาทำงานร่วมกับพวกเรา ซึ่งภายใต้การนำของท่านเชื่อว่าจะนำพาพวกเราปฏิบัติภารกิจต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนที่ผ่านมา
ขณะที่นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสยผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ท่านใหม่)ได้กล่าวและให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสรับตำแหน่งว่าในปีพ.ศ. 2540 ผู้บังคับการเป็นนายทหารใหม่มาบรรจุที่นี่ผู้บังคับหมวดใหม่ของกองพันทหารราบที่เก้ารักษาพระองค์ปี 2553 ผู้บังคับการกลับมาอีกครั้งในฐานะผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ และปีนี้กองทัพเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้โอกาสได้กลับมาปฏิบัติงานที่นี่อีกครั้ง ณ ดินแดนที่มีผู้คนพี่น้องหลากหลายเชื้อชาติที่มีจิตใจที่ดีงามมีความรักซึ่งกันและกัน แต่ด้วยกลุ่มคนเพียงนิดเดียวทำให้เกิดสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น จนทำให้พวกเรามาปฏิบัติงานร่วมกันอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนตัวของผู้บังคับการแล้วเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนที่มีความสุข อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พี่น้องทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมหรือศาสนาอื่นๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือสิ่งที่ผมมั่นใจและเชื่อมั่นและยิ่งเชื่อมั่นเมื่อได้เห็นพวกเรามาร่วมกันปฏิบัติงาน หลายท่านที่อยู่ในพื้นที่มานาน และหลายท่านที่มาใหม่อย่างไรก็ตามยังคงเชื่อมั่นในพวกเราทุกคนและตั้งตารอคอยจะปฏิบัติร่วมกันในอนาคตต่อไป

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส