สุราษฎร์ธานี-เตรียมจัดงานมหกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคครั้งแรกของสุราษฎร์ธานี ของการตั้งเมือง

0
164

สุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานมหกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคครั้งแรกของสุราษฎร์ธานี ของการตั้งเมือง โดยนำศิลปะการแสดงมาเปิดเวทีให้ได้ชมบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือกลไฟมาขึ้นที่ท่าน้ำบริเวณวัดกลางเก่าทีมีอายุกว่า 100 ปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดให้เป็นซอร์ฟพาวเวอร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรางงานว่า ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี นายวิชวุทย์จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนารัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันแถลงข่าวมหกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ที่ห้องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ที่ลานอเนกประสงค์ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือกลไฟมาขึ้นที่ท่าน้ำบริเวณวัดกลางเก่าทีมีอายุกว่า 100 ปี เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านผ้าไทย อย่างต่อเนื่อง รวมถึง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างภาค อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย ให้เป็นซอร์ฟพาวเวอร์ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

ด้านนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป้นการจัดครั้งแรกตั้งแต่มีการตั้งเมืองสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8-9 กันยายนนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงแบบผ้าไทยและนิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตัวแทนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ จาก 4 ภาคได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ลพบุรี และจังหวัดพัทลุง รวมถึง การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าของที่ระลึกจาก 4 ภาค และการแสดงของศิลปินรับเชิญทุกคืน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นจากทั่วประเทศที่นำมารวมไว้ในงานนี้