โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม

0
73

ยะลา – โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม Walk Rally
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรม Walk Rally


ในการนี้ นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” เปิดเผยว่า “การทำกิจกรรม Walk Rally ในครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก ทั้งในความร่วมมือร่วมใจของคณะครูในการร่วมกันแก้ปัญหา ช่วยกันปฏิบัติภาระกิจต่างๆจนลุล่วงไปได้ทุกภาระกิจ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างซึ่งทำให้บุคลากรมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

อีกทั้งได้วิทยากรที่มีความสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน ทำให้บุคลากรได้ผ่อนคลายสนุกสนาน และต้องขอขอบคุณโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่มาในครั้งนี้ด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น