ปัตตานี-รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 34 ส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีและกระตุ้นการท่องเที่ยว

0
491
ปัตตานี-รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 34 ส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ปัตตานี-รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 34 ส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีและกระตุ้นการท่องเที่ยว

ปัตตานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีและกระตุ้นการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2565 ที่ บริเวณหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2565 เพื่อ ส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีและกระตุ้น การท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับและ  นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ในนามของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน นักกีฬาตกปลา กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ มี สมาชิกวุฒิสภา   นายอำเภอสายบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาตกปลาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ๆให้ความสนใจกีฬาตกปลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2530  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 34 ในครั้งนี้ โดยกำหนคการจัดงานในช่วง เดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปีแต่เนื่องจากเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเวลา การขึ้นลงของน้ำ การไหลเวียนของกระแสน้ำที่ดีมีความเหมาะสมในการแข่งขันเป็นอย่างมาก ที่สุด ซึ่งในปีนี้ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับการถือศีลอดในเดือน รอมกฎอน จึงได้เลื่อนการจัดการแข่งขันนกีฬาตกปลามาเป็นเดือนกรกฎาคมแทน โดยการจัดแข่งขันกีฬาตกปลาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างภาคราชการและภาคเอกชนอีกด้วย

โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 23 ทีม และได้กำหนดรางวัลสำหรับ ผู้ชนะการแข่งขัน รวม 35 รางวัล กำหนดปลาเกมส์ในการแข่งขันไว้ 11 ชนิด คือ 1.ปลาสกุลกระโทงแทงทุกชนิด 2. ปลาอีโด้มอญ 3. ปลาสาก 4. ปลาช่อนทะเล 5. ปลาอินทรีย์ 6. ปลาตะคองเหลือง 7. ปลากระมง 8. ปลาสละ 9. ปลาทูน่าหรือปลาโอ 10. ปลาเหลืองโพรง 11.ปลาโฉมงาม และปลาพิเศษ 2 ชนิด คือ 1. ปลาสกุลกะพง และ 2. ปลาสกุลเก๋า

นอกจากนี้ มีรางวัลสมนาคุณแก่กัปตันเรือที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด 3 รางวัลและสำหรับนักกีฬาตกปลาโดยการจับสลากรางวัลพิเศษเป็นของชำร่วย โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองตะลุบัน และภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและร้านค้าเป็นจำนวนมากอีกด้ว

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใ