ปัตตานี-รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

0
527
ปัตตานี-รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
ปัตตานี-รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ปัตตานี-รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ นายชูชีพ ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มีนายอำเภอปะนาเระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท่านผู้นำท้องถิ่น และผู้มีเกียรติทุกท่าเข้าร่วม

นายชูชีพ ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนพี่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา  ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  และตามโครงการ “บอกดิน และ บอกดิน ๒” อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ ในที่ดิน  เพื่อเป็นการส่งมอบความมั่นคง และความยั่งยืนในเรื่องที่ดินถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบ แหล่งเงินทุนได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนคที่ดินจังหวัดปัตตานี 4 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่- ตำบลกะดุนง ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี – ตำบลดอน ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ – ตำบลถนน ตำบลมายอ อำเภอมายอ และ- ตำบลบางเขา ตำบลบ่อทอง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก มีเป้าหมายในการดำเนินการ 2,208 แปลง ผลการดำเนินการตั้งแต่ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 มีผลดำเนินการทั้งสิ้น 1,853 แปลง  เนื้อที่ 3,852 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา แจกโฉนดที่ดินไปแล้วทั้งสิ้น 1,011 แปลง และโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้ เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 112 ราย 159 แปลง

ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ที่จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และสามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้