ปัตตานี- สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสผู้ประกอบการในชายแดนใต้ คว้าทุนรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

0
126
ปัตตานี- สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสผู้ประกอบการในชายแดนใต้ คว้าทุนรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
ปัตตานี- สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสผู้ประกอบการในชายแดนใต้ คว้าทุนรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสผู้ประกอบการในชายแดนใต้ คว้าทุนรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

วันที่ 27 พ.ค. 65 ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จ.ปัตตานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South innovation Business Coaching Program 2022 โดยมี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานพิธีปิดโครงการฯ

สำหรับหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ได้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม คริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา และกิจกรรม 8 Weeks Coaching Program หลักสูตรฝึกอบรมสุดเข้มข้นที่เน้นให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการ คัดเลือกจากกิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ให้ได้ทดลองปฏิบัติ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการดำเนิน ธุรกิจนวัตกรรม ออกมาในรูปแบบข้อเสนอโครงการนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการ Open innovation มูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อไป จัดขึ้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 8 นี้  จัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จ.ปัตตานี และมีพิธีปิดโครงการฯ

โดยในปี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ และมีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนไปแล้ว 6 โครงการ ได้แก่ โครงการหวายและไม้ไผ่เทียมจากยางพารา, โครงการMD Store : ระบบจัดการและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์, โครงการอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย, โครงการเครื่องตัดเยลลี่กัมมี่แบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการแผ่นไม้อัดเทียมประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยเปลือกทุเรียนร่วมกับยางธรรมชาติ และโครงการ MultiBox : โซลูชั่นด้านการทำตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่ม SME ในท้องถิ่น รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท คาดว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนในปีนี้กว่า 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ภายในงานฯ  จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2022, Showcase ผู้ได้รับทุนรุ่นพี่ ความสำเร็จที่อยากส่งต่อ และ Final Pitching โดย ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ทีม Coach Deep South และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้