นราธิวาส – เปิดแถลง ครบรอบ 15 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกด้าน

0
20

จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแข่งขัน และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชน


วันนี้29 ม.ค.ณ ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นการหลอมรวมสถาบันในพื้นที่ 4 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส และได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมี 7 คณะ 3 วิทยาลัย และสถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา 1 แห่ง
ทั้งนี้การจัดงานในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (โคกเขือ) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ภายในงานทั้ง 7 คณะ 3 วิทยาลัย 1 สถาบัน จะนำนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์มาโชว์ทุกรูปแบบ มีการสาธิต ฝึกทักษะ กิจกรรมพบพันเอกนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน หรือหมอภาคย์ แพทย์นักรบช่วยทีมหมูป่า ซึ่งจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน การประกวดก็อดทาเร้นท์ การประกวดชุดรีไซเคิลนำขยะมาใช้ใหม่ และร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก การประกวดวงดนตรี การประกวดอนาซีด

นอกจากนี้ มีเวทีเสวนาประเด็น เสรีภาพทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 อาณาจักรแห่งการศึกษาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาวราชนครินทร์ และประชาสัมพันธ์งานมหกรรม PNU FAIR โดยมีรองศาสตาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น