ปัตตานี -ผุดไอเดียสร้างเด็กออทิสติกให้มีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงตัวเองในอนาคต

0
335

สร้างเด็กออทิสติกปัตตานีให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเองในอนาคต ทั้งนี้พบว่า80% ครอบครัวเด็กออทิสติกต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ขณะทีแม่เด็กหลายคนกังวลมาก หากตนจากไป แล้วใครจะดูแลลูกต่อ ก็อยากให้ลูกมีงานทำหาเลี้ยงตนเองได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมพลังครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กและวัยรุ่นออทิสติกใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดร.พาตีเมาะ นิมา หัวหน้าโครงการฯ ประชาชน และเด็กๆออทิสติก จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล พัทลุงและตรัง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยโครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อหาช่องทางในการเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้รับการศึกษาที่เหมาะสม นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องบุคคลออทิสติกถูกปรามาสว่าทำงานไม่ได้ ไม่เคยมีหน่วยงานใดที่เห็นความสำคัญของเด็กออทิสติกเรื่องการจ้างงาน ทำให้ผู้ปกครองมีความกังวล หากจากไปจะไม่มีใครเลี้ยงลูกต่อ และบางครอบครัวยังส่งผลต่อสภาพจิตใจ รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงต่อเนื่อง ซึ่ง 80% ครอบครัวเด็กออทิสติกต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว บางครอบครัวผู้ปกครองต้องลาออกจากงานมาดูแลลูก รายได้ลด กลายเป็นปัญหาครอบครัวในที่สุด

สำหรับเด็กออทิสติกเป็นเด็กสมาธิสั้น สติปัญญาต่ำ ดื้อ ชนและมีพฤติกรรมไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป มีปัญหาความบกพร่องในพฤติกรรมการแสดงออก พัฒนาด้านภาษาช้า และการเข้าสังคมที่ไม่เหมาะสม โดยโรคออทิสติก(Autistic Disorder ) เป็นความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า ๓ ด้าน คือด้านสังคม ด้านการพูดหรือด้านภาษา และพฤติกรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยออทิสติกกว่า 3 แสนคน ในจำนวนเหล่านั้น มีผู้ป่วยออทิสติกเพียง 10% หรือประมาณ 3 พันกว่าคนที่เข้าสู่ระบบรักษา และมีเด็กออทิสติกไม่ถึง 200 คนที่มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเอง

ดร.พาตีเมาะ นิมา หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า เรามีการสร้างเคลือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้สถาบันนั้นๆเปิดหลักสูตร และมีความพร้อมให้เด็กๆออทิสติกสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในด้านอาชีพ โดยมีพ่อแม่ค่อยช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กออทิสติกมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
เรามีความหวังมากกับเด็กกลุ่มนี้ ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็สามารถดูแล้วเขาได้ แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ จะหวังให้พี่น้องมาดูแลก็เป็นไปไม่ได้ เพราะเขาก็มีภาระอื่นที่ต้องดูแล สิ่งสำคัญให้เด็กออทิสติกอยู่ในสังคมต่อไปได้ คือให้เขาสามรถพึงตนเองให้ได้มากที่สุดเหมือนกับคนทั่วไป

นางรอฮีมะ เจะอาลี แม่ของเด็กออทิสติกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตอนนี้หวังให้ลูกเรียนให้จบ ป.6 แล้วมีงานทำ มีรายได้ของตนเอง เพราะตนกังวลมาก ต่อไปถ้าตนไม่อยู่แล้ว ลูกจะอยู่ได้ยังไง อีกอย่างลูกไม่ได้อยู่กับพ่อ แม่คนเดี่ยวที่เลี้ยง จะพึงพี่น้องตนก๋ไม่ได้ เพราะเขาก็มีครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดู
ที่ผ่านมา ตนก็มีเหนื่อยบ้างที่เลี้ยงลูกในสภาพนี้ แต่ก็ต้องทำ เพราะเป็นลูกของเรา จะให้ไปหวังคนอื่นก็ไม่ได้ ต้องยอมรับและต้องดูแลลูกให้ดีที่สุด

ด้านนางนิยะ ระเด่นอะหมัด แม่ของเด็กออทิสติกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตนหวังมากให้ลูกตนมีงานทำ เพราะตอนนี้แม่ก็ไม่ไหวแล้ว ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว พ่อของเด็กก็จากไปแล้ว ตอนนี้ลูกก็อายุ 20 ปี เขามีความสามารถหลายๆอย่าง ทำได้ทุกอย่างแล้วแต่ใครใช้ ก็ทำได้หมด ก็อยากให้มีงานทำ ตอนนี้ตนกังวลมาก ต่อไปถ้าตนไม่อยู่แล้วใครจะดูแลลูก