รักชาติฯแกนนำเครือข่ายชาวไทยพุทธเพื่อสันติภาพ ครองตำแหน่งปธ.สภาประชาสังคมคนใหม่ !!

0
327

เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมของกลุ่มสมาชิกสภาภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกประธานคนใหม่ หลังจาก นายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ประธานคนเก่าได้หมดวาระลง หลังจากครองตำแหน่งอยู่ 2 สมัย
ซึ่งจากการประชุมโดยโหวดคะแนนเสียง มีมติเลือกนายรักชาติ สุวรรณ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้คนใหม่ ได้ 16 เสียง นำอันดับ 2 ที่ได้ไป 8 เสียง
นายรักชาติ สุวรรณ อดีตเคยเป็นรองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในชุดที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันท่านคือประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ เป็นชาวจังหวัดยะลา เคลื่อนไหวด้านสร้างความเข้าใจ เชื่อมประสานพี่น้องไทยพุทธกับมุสลิม ไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งและความหวาดระแวง ชาวไทยพุทธถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอยู่ประมาณ 20-25% เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรง ความสูญเสียเกิดขึ้นในพื่น้องชาวพุทธ จะทำให้เหตุการณระหว่างชุมชน 2 ศาสนา ตึงเครียด หวาดระแวงต่อกันมากขึ้นทุกครั้ง กลุ่มของนายรักชาติ จะเข้าพื้นที่ทันที เพื่อให้กำลังใจ รับฟังข้อมูลและประสานฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก คลี่คลายสถานการณ์ นั้นๆ


นายรักชาติ กล่าวว่า สำหรับงานขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในปีนี้ ก็จะสานต่อ งานเก่าๆ งานเดิมที่มีขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว แต่สำหรับ แต่ปีนี้จะขับเคลื่อนงานของเยาวชนให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น มีพื้นที่การทำงานของเยาวชน งานสำคัญสำคัญเช่น การพูดคุยสันติสุข ยังคงมีอยู่เช่นเดิม แล้วและต้องเน้นมากขึ้นขยายวงให้มากขึ้น และยังต้องทำงานเชื่อมเครือข่ายของภาคประชาสังคมระหว่างภาคใต้ตอนล่างกับภาคอื่นให้มีมากขึ้นด้วย
อีกเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินคือการทำให้ภาคประชาสังคมมีพื้นที่กลางในการพูดคุยถกเถียง ทุกปัญหา ทุกมิติ ทุกชุมชน เพื่อแสวงหาทางออก นอกจากนี้ จะรีบประชุม ฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มต่างๆและขับเคลื่อน วางแผนกันอย่างไรอีกครั้ง  นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีมติเลือกรองประธานสภาประชาสังคมอีกสามคน ได้แก่

1.นายอับดุลสุโก ดินอะ จาก อ.จะนะ จ.สงขลา
2.นายฆอซาลี อาแว ชาว อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
3.นางสาวบุษบา ฉิมพลิกานนท์ จากปัตตานี

แสดงความคิดเห็น