นราธิวาส -​ ขับเคลื่อนโครงการขยะคืนฝั่ง​ ทะเลสวยด้วยมือเรา คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0
88

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส ประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา และโครงการ คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ ขอความร่วมมือในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 13 มกราคม​  ที่ศูนย์ควบคู่การแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส (Port-In and Port-Out Control Center,Narathiwat) นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วยนายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคู่การแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส (PIPO นราธิวาส) ตัวแทนท่าเทียบเรือนราธิวาส ผู้ประกอบการประมง และชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา และกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ โดยไม่จับ ไม่ซื้อ ไม่ขาย และไม่บริโภคปูไข่นอกกระดอง เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยให้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของชาวประมงและหน่วยราชการที่ต้องบูรณาการร่วมกัน และขอความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรเป็น และรู้คุณค่า รู้จักการต่อยอดรักษาความสมดุลของทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะชาวประมง ซึ่งมี หน้าที่ในการจับสัตว์น้ำ ย่อมมีหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรได้ดีที่สุด


ทั้งนี้กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมงได้กำหนด 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา และ กิจกรรม คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ เพื่อขอความร่วมมือจากชาวประมง โดยไม่จับ ไม่ซื้อไม่ขาย และไม่บริโภคปูไข่นอกกระดอง โดยวิธีการปล่อยปูไข่นอกกระดองที่ติดเครื่องมือประมงและยังมีชีวิตคืนสู่ทะเลบริเวณแหล่งจับในทันที และเก็บการขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา โดยขอความร่วมมือให้เรือประมงทุกลำนำขยะกลับฝั่งเมื่อเข้าท่าเทียบเรือทั้งขยะที่นำออกไป และขยะที่พบในทะเลระหว่างทำการประมง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวพบว่าขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในหลายจังหวัดเป็นอย่างดี เช่น จังหวัดสมุทรปราการ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสตูล โดยลูกเรือประมงแต่ละลำจะถ่ายคลิปปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนทะเล และเก็บขยะกลับขึ้นฝั่งส่งมาให้ดูเพื่อยืนยันและรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวว่าไปยังชาวประมงลำอื่นๆ โดยขอความร่วมมือจากชาวประมง เพื่อที่จะผลักดันและร่วมมือกันให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อมและขยายผลไปถึงชาวประมงทั้งในทุกจังหวัดทั่วไทยให้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนในทรัพยากรทางทะเล

ข่าว/กรียา​  เต้ะตานี​ ทีมข่าว​ @ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น