เบตง พร้อมรับมือเปิดเมืองเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว ผ่านด่านชายแดนฯ

0
516


ยะลา- อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รับนักท่องเที่ยวผ่านด่านพรมแดนเบตง
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 สถานประกอบการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ต่างเตรียมความพร้อมเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ และกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประชากร มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่า 75 % และมาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัย สถานประกอบการต้องผ่านมาตรฐาน SHA+/ TSC/ Covid free setting มากกว่า 70%, อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์ต่อแสนประชากร ไม่เกิน 20 คนต่อแสนประชากร หรือไม่เกิน 300 คนต่อวัน


นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า ได้ทำการสร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Sha (มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว) หรือ Thai Stop Covid Plus (การประเมินมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่) หรือ Covid Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือองค์กรปลอดโควิด) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่อการยกระดับการป้องกันโควิด ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Thai Stop Covid Plus จำนวน 187 ราย และมาตรฐาน Sha จำนวน 59 ราย และSha+ จำนวน 15 ราย
นายอำเภอเบตง เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการตามแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเบตง เช่น Sky Walk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง , สวนไม้ดอกเมืองหนาว , อุโมงค์ปิยะมิตร , หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 และบ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาตามสถานที่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ดูแลป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19


ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร เปิดเผยว่า หากเปิดด่านพรมแดนไทย – มาเลเซีย คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในท้องถิ่นได้มาก เช่น ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ โรงแรม รีสอร์ท และสถานประกอบการอื่นๆ เนื่องจากสถานประกอบการในพื้นที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้ โดยที่ร้านได้ให้พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทุกคนและได้รับมาตรฐานของ SHAรวมทั้ง ตั้งจุดคัดกรองลูกค้าและเมื่อเปิดประเทศสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของเบตงได้เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ เข้ามาเที่ยวทุกวันเหมือนก่อนปิดประเทศและ ช่วงปิดประเทศเศรษฐกิจในเบตงแย่ลงไปมาก นักท่องเที่ยวก็น้อยลงส่วนคนในพื้นที่ก็ไม่ออกจากบ้านเพราะกลัวเรื่องติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามก็อยากให้เปิดประเทศเร็วๆเพื่อที่จะสามารถทำมาหากินได้
ส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกราย เปิดเผยว่า ตอนนี้ประเทศมาเลเซียยังไม่เปิด แต่มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง ทุกวัน ไม่ต่ำกว่า 10,00 ราย แต่ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ไม่อยู่ในกลุ่มไกด์ก็จะไม่ได้รับลูกค้า เพราะโดนล็อตจากข้างบนหมดโดยไกด์จะพานักท่องเที่ยวไปตามร้านที่อยู่ในกลุ่มของไกด์ ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ จึงอยากฝากผู้เกี่ยวข้องดำเนินแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนนางรวิวรรณ ว่องไวพาณิชย์ เจ้าของผู้ประกอบการร้านนวดนิวเฮลร์เฮ้าท์ เปิดเผยว่า เมื่อเปิดประเทศก็คิดว่าก็ไม่ดีเท่าไร เพราะมาเลเซียก็ติดเชื้อเยอะ มาเลเซียเข้ามาเยอะเราก็กลัว เลยยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไง ก่อนหน้านี้เปิดเป็นร้านนวดแผนโบราณ พอเกิดการระบาดโควิด-19 ก็ปิดมา 2 ปีเต็ม เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย ตอนที่ปิดประเทศก็หันมาขายของพื้นเมือง เปิดเป็นร้านรับ-ส่งพัสดุ และเมื่อเปิดประเทศก็ยังไม่รู้ว่าจถะรับลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านี้หรือเปล่า เพราะกลัวติดเชื้อ เลยต้องรอให้ประเทศมาเลเซียเปิดสักพักหนึ่งก่อน แล้วค่อยเปิด เพื่อดูสถานการณ์ก่อน

ส่วนเมื่อเปิดประเทศแล้วก็อยากให้มีการคัดกรองที่รัดกุม เพราะกลัวนักท่องเที่ยวเหล่านี้นำเชื้อมาแพร่ระบาดในอำเภอเบตง น่าจะค่อยๆดีขึ้นใช้เวลาเป็นปี เปิดตอนนี้เท่ากับเริ่มใหม่หมดเลย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786