ปัตตานี-รองผู้ว่าฯสมนึก ติดตามเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด โควิด-19สายพันธ์เก่าและสายพันธ์ใหม่ โอมิครอน

0
497
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯสมนึก ติดตามเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด โควิด-19สายพันธ์เก่าและสายพันธ์ใหม่ โอมิครอน

ผู้สื่อข่าวรายงานยว่า วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อ คณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาด และคณะอนุกรรมการด้านกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ปัตตานี   เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 และ สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีปลัดจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด- 19 และการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ลดลง และบางพื้นที่ยังคง ทรงตัว  แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท และกำหนดให้ทุกอำเภอเร่งการฉีดวัคซีน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 70 หรือมากที่สุด พร้อมเร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และ กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เฝ้าระวังป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ โอมิครอน สำหรับผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส,ปชส,ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ,ปัตตานี