สุราษฎร์ธานีร่วมกับพาณิชย์จังหวัดจัดมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ ที่เกาะสมุย

0
446

วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลสุราษฎร์ธานีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางขนิษฐา มุณีแนม พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติกิจกรรมส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี

นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ นำเสนอสู่สายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว (Samui food & Gastronomy 2021) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม – 31 ธันวาคม2564 ซึ่งเสน่ห์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญคือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงามติดอันดับโลกและอาหารการกินที่มีชื่อเสียง เช่น ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไข่เค็มไชยาผลไม้ที่ได้รับ GI (Geographical Indications) , อาหารทะเลที่มีความสดเฉพาะของพื้นที่ ซึ่งจะพิจารณาได้จากคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า เงาะอร่อยหอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ ความเป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยกิจกรรมได้วางแนวโดยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง  ควบคู่ไปกับการรวบรวมและอาหารตามวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของชาวบ้านและภายหลังจากที่รัฐได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่น้อยกว่าพันคน หากเมื่อถึงการจัดมหกรรมอาหารนานาชาคิคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนายสมชาย  เสมมณี กล่าวว่า กล่าวว่า ศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการบูรณาการร่วมกันของโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร(Gastronomy Tourism) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะนำอาหารมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภาคใต้ จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสำคัญด้านอาหารเพิ่มมากขึ้นมีการพัฒนาอาหารที่แตกต่างจากเดิม , ใช้ความคิดสร้างสรรค์เน้นสุขภาพ และคุณภาพเน้นกลุ่มกระแสหลักที่มีศักยภาพในการจับจ่าย แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใช้อาหารเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะอาหารในท้องถิ่นต่างมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของตนเอง อาหารแต่ละชนิดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกอีกด้านหนึ่งเกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่อไป.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี