นราธิวาส – ประธานกกต.​ ตำบลสากอ รณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.เข้าสู่โค้งสุดท้าย

0
247
   วันที่ 26 พฤศจิกาย ที่หน้าโรงเรียนดารุลรอมะห์​ ม.7 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสรสรรค์​ ดุลมนัส​ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ อบต.สากอ​ เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย​ นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยนายสุเทพ​  จันทรวิสรุต​  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สากอ ภายใต้โครงการ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้


  ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้เป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ร่วมกันกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งตำบลสากอ​ ร่วมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลสากอ ซึ่งมีการแข่งขันกันค่อยข้างสูง จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตำบลสากอ 


ภายใต้แคมเปญ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปรงใส สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชนร่วมกันเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความตื่นตัว และมั่นใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีการจัดรถออกวิ่งประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมั่นใจและเชื่อมั่นในการเลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ และใช้สิทธิของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปในจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลสากอ​ อำเภอสุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส ที่จะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. นราธิวาส