นราธิวาส-ผลเลือกตั้ง อบต.อำเภอรือเสาะ ทั้ง 9 แห่ง ใช้สิทธิ์เกิน 80% -ไร้เรื่องร้องเรียน!

0
496
นราธิวาส-ผลเลือกตั้ง อบต.อำเภอรือเสาะ ทั้ง 9 แห่ง ใช้สิทธิ์เกิน 80% -ไร้เรื่องร้องเรียน!

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส / ประธาน กกต. สุวารี ได้กล่าวสรุปผลการนับคะแนน เลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั้ง 9 แห่ง เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 28 พ.ย.2564 โดยผลการเลือกตั้งทั้ง 90 หน่วย จากผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วย ซึ่งส่งมายังที่ทำการ อบต.ครบทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย
(1.) อบต.รือเสาะ หมายเลข 1 นายสรยุทธ์ สะมะแอ นายกฯคนเดิม ได้ 3,809 คะแนน ชนะ นายอิมรอม ดารีซอ หมายเลข 2 ซึ่งได้ 1,141 คะแนน
(2.) อบต.สาวอ
หมายเลข 1 นายซุมกี เด็งสุรี นายกฯคนเดิม ได้คะแนน 2,130 คะแนน ชนะ นายมะดากี ดาอุแม หมายเลข 2 ซึ่งได้คะแนน 774 คะแนน
(3.) อบต.เรียง
หมายเลข 1 นายมะสะลี มะลี นายกฯคนเดิม ได้ 2,626 คะแนน ชนะ นางสาวสุรางค์ อีลา หมายเลข 2 ซึ่งได้ 1,105 คะแนน
(4.) อบต.สุวารี
หมายเลข 1 นายรอหิง จูมะ คนเดิมได้ 3,854 คะแนน ซึ่งมีผู้สมัครเพียงคนเดียว
(5.) อบต.สามัคคี หมายเลข 2 นายมูหัมหมัด อาแวเจ๊ะลี คนใหม่ได้คะแนน 2,146 คะแนน ชนะ นายอาหะมะฟารี โละมะ คนเดิม ซึ่งได้คะแนน 1,629 คะแนน
(6.) อบต.ลาโละ หมายเลข 2 นายซูลกิฟลี สะไร อดีตนายกฯคนเก่า ได้คะแนน 2,572 คะแนน ชนะ นายกามาลูดิง สาและลาโละ หมายเลข 1 ได้คะแนน 1 ,086 คะแนน , นางสาลินี ยิ่งสุขสกุล หมายเลข 3 ได้คะแนน 930 คะแนน
(7.) อบต.โคกสะตอ หมายเลข 1 นายมาหะมะ ลาเต๊ะ คนใหม่ ได้คะแนน 2,122 คะแนน ชนะ หมายเลข 3 นาย
ดอรอแม ตาเย๊ะ คนเดิม ได้คะแนน 1,512 คะแนน , นายโยฮัน สาตออุมา หมายเลข 2 ได้คะแนน 187 คะแนน , นายอาดือเร๊ะ ดาโอ๊ะ หมายเลข 4 อดีตกำนัน ได้คะแนน 106 คะแนน
(8.) อบต.บาตง
หมายเลข 1 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน คนใหม่ ได้คะแนน 2,194 คะแนนชนะ นายนูรูแมง หะยีเจ๊ะโวะ คนเดิมและอดีตสมาชิก อบจ.นราธิวาสได้คะแนน 2,158 คะแนน ชนะเพียง 36 คะแนน
(9.) อบต.รือเสาะออก หมายเลข 1 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ ได้คะแนน 1,678 คะแนน ซึ่งชนะนายรอสะดีนุด มะดาโอ๊ะ หมายเลข 2 ซึ่งได้คะแนน 1,500 คะแนน โดยนางพาตีเม๊าะ อาหะมะ ถือว่าเป็นนายกอบต.หญิงคนแรกของอำเภอรือเสาะ ซึ่งผลการเลือกตั้งขณะนี้อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ต้องรอประกาศจากทาง กกต.จังหวัดนราธิวาส อีกครั้ง

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส / ประธาน กกต. สุวารี กล่าวว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ในครั้งนี้ของ อำเภอรือเสาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงฝนจะตกตลอดวันก็ตาม แต่ประชาชนพร้อมใจมาใช้สิทธิ์มากกว่า 80% เหตุการณ์ทั่วไปปกติสามารถดำเนินการตามระเบียบที่ กกต. กำหนดอย่างถูกต้อง ไม่มีเหตุการณ์จากสถานการณ์ความไม่สงบแต่อย่างใด ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ปลัดอำเภอและฝ่ายปกครองที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้านต่างๆทำให้การทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร,สมาชิก อส.,อสม.และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กกต. ที่จะให้มีการดำเนินการให้โปร่งใส สุจริตเที่ยงธรรม รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน 0824154474 ทีมข่าว@ชายแดนใต้