นราธิวาส -ยังระบาดหนัก แม่ทัพเกรียง ฯเร่งลงพื้นที่ มะรือโบตก มอบเตียงสนามไม้ไผ่ ให้กำลังใจอสม.สู้ภัย โควิด19

0
399

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 64 จากสถานการณ์โควิด19 ในจังหสัดนราธิวาส ยังคงระบาดหนัก ล่าสุดผู้ป่วยใหม่พุ่ง 440 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 255 ราย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก เพื่อรับมอบเตียงไม้ไผ่(เตียงสนาม)สำหรับนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามใช้เป็นที่พักรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และผู้นำศาสนาในพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตกร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกได้รายงานความเป็นมาของกิจกรรมในครั้งนี้และบริบทต่างๆของเทศบาลฯ และนายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก ให้คณะของแม่ทัพฯ ทราบ ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวทักทายและพบปะผู้ที่มาต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ อสม. ที่ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอบคุณผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนที่ช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงมาตรการป้องกันโควิด พร้อมได้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโควิดอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าโรคโควิดจะหมดไป และท่านแม่ทัพฯ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับให้กำลังใจน้องๆทีมกีฬาปันจักสิลัตทีมชาติด้วย

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับชมการแสดงต้อนรับ ชุดการแสดงศิลปการต่อสู้ปันจักสีลัต โดยคณะนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับ ส่วนทางด้านแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สาธิตวิธีการการทำเตียงด้วยไม้ไผ่แก่ผู้ที่มาต้อนรับได้รับชม นำความรู้เพื่อไปทำเตียงไม้ไผ่ไว้ใช้ได้ด้วยตนเอง

จากนั้น เทศบาลตำบลมะรือโบตกพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบเตียงไม้ไผ่แก่แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อกองทัพภาคที่ 4 นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เตียงไม้ไผ่ที่มอบให้แก่แม่ทัพฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 50 เตียง เป็นผลงานจากความร่วมมือร่วมแรงกันของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 4506 และประชาชนในพื้นที่


ข่าวภาคใต้นราธิวาส