สุราษฎร์ธานี-เชื้อไวรัสระบาด วัวควายล้มตาย ปศุสัตว์สั่งเฝ้าระวัง 6 อำเภอ

0
7573

สุราษฎร์ธานีเชื้อไวรัสระบาด วัวควายล้มตาย ปศุสัตว์สั่งเฝ้าระวัง 6 อำเภอ

นายเกียรติศักดิ์   หัวหมื่น นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดโรคระบาดปากเท้าเปื่อยในในสัตว์ประเภทวัวและควายในพื้นที่อำเภอไชยา .สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้สัตว์เหล่านี้ล้มตายไปแล้วจำนวยหลายตัว สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่มากับน้ำหรือวัว ควายลงไปแชร์ในที่มีน้ำขัง และอีกส่วนหนึ่งมาจากยานพาหนะที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีแหล่งระบาดของเชื้อที่ให้ติดมากับรถซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ควบคุมโรคแล้วใน 6 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอไชยา .ท่าฉาง .ท่าชนะ และ 3 อำเภอตามแนวชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์อาทิ .ชัยบุรี .เวียงสระ และ .พระแสง ให้มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ หากมีการเคลื่อนย้ายให้แจ้งมายังปศุสัตว์เพื่อเข้าทำการตรวจสอบ หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้         

ในส่วนพื้นที่ๆมีการแพร่ระบาดหรือสัตว์ป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อยทางปศุสัตว์จังหวัดได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนและตั้งด่านพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แล้วขณะนี้ ด้านนาเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ  นายอำเภอไชยา  .สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาด และสัตว์ป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อยแล้วในอำเภอไชยา จำนวน 9 ตำบล มีสัตว์ตายแล้วกว่า 50 ตัว แบ่งเป็น วัว ควาย และหมูโดยเฉพาะในตำบลป่าเวย์มี 6 หมู่บ้าน มีวัวตาย  5 หมู่บ้าน จำนวน 21 ตัว และตำบลเวียง ตำบลเลม็ด(ละเม็ด) ตำบลทุ่ง ตำบลตลาดไชยาและตำบลปากหมาก ซึ่งทางอำเภอได้ให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่น ช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากพบว่ามีการตายของวัวเพิ่มมากขึ้น

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ . สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น